Catellas transaktion av Wealth Management-verksamheten i Sverige slutförd

Den 12 december 2018 meddelade Catella Bank S.A., helägt dotterbolag till Catella AB (publ), att man ingått ett avtal om att avyttra 51% av sin Wealth Management-verksamhet i Sverige till Söderberg & Partners och därmed bilda ett joint-venture bolag i vilket Catella kvarstår med ett ägande om 49%. Transaktionen är nu slutförd och den slutliga köpeskillingen uppgår, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, till 36 miljoner kronor.

Catellas balansomslutning minskar med cirka 850 miljoner kronor i samband med transaktionen eftersom både tillgångar och skulder kommer att överföras. Catella kommer att konsolidera sin 49%-iga andel av joint venture-bolaget som intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden.

Avyttringen av Wealth Management-verksamheten i Sverige är ett resultat av den nu slutförda strategiska översynen av Catellas bankverksamhet. Syftet med den strategiska översynen var att komma ur den konsoliderade situationen på grund av det omfattande regelverk och ineffektiva kapitalstruktur den medför.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bommelin
Investor Relations
08-463 34 26, 0768-91 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Presskontakt:

Jonas Burvall
Kommunikationschef
08-463 33 05, 0766-27 97 55
jonas.burvall@catella.se

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera

Dokument & länkar