Catellas utdelningspolicy

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat om en utdelningspolicy som gäller från och med verksamhetsåret 2012.

Styrelsen har beslutat om följande utdelningspolicy:

”Catellas mål är att till aktieägarna överföra koncernens resultat efter skatt till den del den inte bedöms nödvändig för att utveckla koncernens operativa verksamheter, samt beaktande bolagets strategi och finansiella ställning. Justerat för resultatmässigt orealiserade värdeökningar ska över tid minst 50 procent av koncernresultatet efter skatt överföras till aktieägarna i form av utdelning, återköp av egna aktier eller inlösen av aktier.”

I kallelsen till årsstämman 2012 framgår att styrelsen föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2011.

Vid slutförd försäljning av Banque Invik avser styrelsen att återkomma med förslag på utdelning till aktieägarna avseende räkenskapsåret 2011 i enlighet med den nya utdelningspolicyn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Ericsson
Verkställande direktör, Catella
08-463 33 10

Presskontakt:
Viktoria Ejenäs
Communications Officer, Catella
08-463 33 34, 072-726 33 34

Om Catella: Catella är en europeisk finanskoncern verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 450 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar