Förändrad ägarbild i Catella AB (publ)

Catellas huvudägare tillika ordförande Johan Claesson ökar, via bolag, sitt innehav av andelen kapital respektive antalet röster med 9,0 % respektive 10,0 %. Johan Claessons andel av kapitalet respektive antalet röster i Bolaget uppgår till 47,6 % respektive 47,1 % efter transaktionen. Peter Gyllenhammar minskar, via bolag, sitt innehav med motsvarande andel i Bolaget. Efter transaktionen har Peter Gyllenhammar inget innehav i Catella AB (publ).

Johan Claesson och Peter Gyllenhammar är båda medlemmar av styrelsen i Catella AB (publ) och klassificeras därför som insynspersoner som besitter samma information.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Bommelin
Investor Relations, Catella
08-463 33 10

Om Catella: Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialist­kunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 440 medarbetare fördelade på kontor i 24 städer i 12 europeiska länder. Catella-aktien är listad på First North Premier och handlas under kortnamnet CAT A och CAT B. Remium AB är Catellas Certified Adviser, 08-454 32 00. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar