Ledningsförändringar i Catella AB (publ)

Report this content

Styrelsen i Catella AB (publ) har beslutat utse nuvarande Chief Financial Officer (CFO) Christoffer Abramson till VD och Koncernchef för Catella AB (publ) från och med den 12 april 2021. Mattias Brodin tillträder den 29 mars som tillförordnad CFO.

Tidigare har det kommunicerats att Christoffer Abramson skulle tillträda som VD senast i samband med Catellas Årsstämma den 25 maj och nu är tillträdesdatum satt till den 12 april.

Mattias Brodin kommer närmast från tjänsten som Interim Group CFO för Transcendent Group (publ) och dessförinnan motsvarande roller hos Estate Group Sverige och Apoteksgruppen. Mattias Brodin har utöver fastighetsbranschen bred och lång erfarenhet från branscher såsom industri, transport och handel.

Erforderliga godkännanden krävs från tillsynsmyndighet innan tillträde av de båda rollerna kan ske.

”Catellas styrelse är mycket glada över att kunna utse Mattias Brodin som tillförordnad CFO och samtidigt kunna låta Christoffer Abramson ta över VD-rollen redan om ett par veckor. Mattias har en stark och bred finanskompetens med en bakgrund som passar Catellas utvecklingsbehov. Det är positivt för Catella att Christoffer nu helhjärtat kan fokusera på bolagets tillväxt och organisation i rollen som VD” säger Jan Roxendal, Styrelseordförande i Catella AB (publ). 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2021 kl 08.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christoffer Abramson
Tillträdande VD och Koncernchef
073-078 89 02                                                                   
christoffer.abramson@catella.se 

 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Dokument & länkar