Redeye - Mestadels uppåt för Catella

Catella inleder året nästan lika starkt som de avslutade fjolåret. Resultatet före skatt fördubblas till 52 MSEK, medan vi hade räknat med 35-40 MSEK. Intäkterna ökade cirka 30%, exklusive förvärv. Det är återigen fondrörelsen som står för ett markant lyft i intäkter och resultat. Catella inför en ny operativ struktur som skall förbättra ansvarsfördelning och möjligheterna till synergier mellan enheterna. Vi har återigen justerat upp prognoserna för Catellas rörelse, främst till följd av de stigande förvaltningsvolymerna. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://korta.nu/cU6

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera