Redeye: Catella - Bank-exit på god väg

Året avslutades med ett resultatmässigt klent Q4. Det berodde inte på vikande intäkter utan överraskande höga kostnader i flera av enheterna. Det positiva är ändå att intäktsbasen har ökat. Mest tydligt är det inom Systematic Funds som hade rejält mycket högre intäkter under Q4 trots att de inte hade några rörliga intäkter. Banken är nu på god väg att avyttras. Slutsummeringen sker dock först i början av år 2020 då verksamheten inom kortutgivning har lämnats över.

Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2Ee0CfI

Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science.

Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/      

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Prenumerera