Svagare IT-marknad än förväntat under fjärde kvartalet

Report this content

Svagare IT-marknad än förväntat under fjärde kvartalet Scribona upplevde under det fjärde kvartalet 2002 en svagare IT-marknad i Norden än förväntat. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen i Scribona att företaget kommer att uppvisa en försäljning på 3.600 Mkr och att redovisa ett operativt resultat omkring noll för det fjärde kvartalet 2002. I delårsrapporten för januari - september uttalades en förväntan att det fjärde kvartalet 2002 skulle ligga i nivå med motsvarande period föregående år, då försäljningen uppgick till 3.819 Mkr med ett rörelseresultat på 46 Mkr. I den danska verksamheten, som svarar för merparten av den negativa avvikelsen, har det pågående åtgärdsprogrammet förstärkts och förändringar i den danska ledningen har nyligen genomförts. Scribona planerar att minska personalstyrkan i Danmark med ca 45 personer under det första halvåret 2003 samtidigt som åtgärder för att stärka marginalerna genomförs. Trots det svagare fjärde kvartalet kommer Scribona att visa ett positivt kassaflöde för såväl kvartalet som för helåret 2002. För ytterligare information, kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 76 Anders Bley, vice Verkställande direktör, tel +46-(0)8-734 35 55, anders.bley@scribona.com Örjan Rebeling, Finansdirektör, tel +46-(0)8-734 34 88 Fakta om Scribona AB Scribona är Nordens ledande aktör inom IT-produkter och IT-lösningar där kunden erbjuds spetskunskap om produkter, branschens ledande e- handelssystem, optimerad produkttillgänglighet samt ett brett program av kompletterande tjänster. Scribonas verksamhet organiseras i tre affärs- områden: · Scribona Solutions - värdeadderande distribution av IT- infrastruktur · Scribona Distribution - effektiv volymdistribution av IT- produkter · Scribona Brand Alliance - exklusiv agent för ledande varumärken Adress: Scribona AB, Sundbybergsvägen 1, Box 1374, 171 27 SOLNA. Bolagets säte är Solna, Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/24/20030124BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar