Ändring av antalet aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 55 836 846 och aktiekapitalet uppgår till 83 755 euro till följd av ändringarna nedan.

I enlighet med ett pressmeddelande utfärdat den 16 augusti 2018 har Catena Media beslutat om en riktad nyemission om 77 209 aktier som betalning av en del av köpeskillingen för tillgångar förvärvade i USA i december 2016. Aktierna registrerades den 20 augusti 2018.

Vidare återkallades registreringen av 127 440 aktier (per den 6 augusti 2018). Dessa aktier avsåg delbetalning av köpeskillingen för de förvärvade tillgångarna i Hammerstone Inc (som offentliggjordes den 13 juni 2018), då säljaren av tillgångarna senare valde att erhålla kontantersättning om 2 miljoner USD istället för ovan nämnda aktier. Eftersom de 127 440 aktierna återkallades, ansågs emissionen inte ha trätt i kraft (med återkallad registrering av aktierna som följd) i enlighet med artikel 85(5) i Companies Act Malta (kapitel 386 i the Laws of Malta).

För ytterligare information, kontakta:   

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighets, Malta Financial Services Authority, regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar