Catena Media förstärker ytterligare sin position i Storbritannien – förvärvar  casinouk.com

Catena Media fortsätter att etablera sin starka och snabbväxande position på den europeiska marknaden för leadsgenerering inom iGaming genom ett ytterligare förvärv  i Storbritannien. Förvärvet inkluderar webbsidan casinouk.com och samtliga relaterade tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 10.6 miljoner euro och erläggs vid vid transaktionens slutförande.

Tillgångarna genererar för närvarande intäkter om cirka EUR 600 000 per kvartal, med en rörelsemarginal om cirka 80 procent. De genererade intäkterna kommer huvudsakligen från Storbritannien och stärker Catena Medias position på reglerade marknader. De förvärvade tillgångarna  kommer  att ha en direkt positiv effekt på Catena Medias sökintäkter från och med konsolideringsdatumet 1 december 2016.

Efter att transaktionen, som undertecknades den 30 november, är genomförd kommer Catena Media att integrera casinouk.com inom Catena Media, i syfte att nå synergier mellan de två verksamheterna.

”Vi är mycket nöjda med att göra ytterligare ett strategiskt förvärv i Storbritannien, en marknad där vi har gjort stora framsteg under 2016. De förvärvade tillgångarna hörande till casinouk.com kommer att utgöra ett utmärkt tillskott till vår brittiska casino-vertikal, då våra tidigare investeringar i Storbritannien under 2016, inklusive nyligen förvärvade SBAT, har varit mer relaterade till sportsbook-vertikalen”, säger Robert Andersson, vd på Catena Media.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD, tel: +356 770 329 28, e-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 07.30 CET.

Om Catena Media  

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq Stockholm First North Premier i februari 2016. Vid utgången av det tredje kvartalet 2016 uppgick Koncernens omsättning till cirka 34.0 miljoner euro på rullande tolv månaders basis. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare, med huvudkontor beläget på Malta. Avanza är Bolagets Certified Advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar