Catena Media förvärvar japansk affiliate

Catena Media har ingått avtal om förvärv av en japansk kasino-affiliate och dess relaterade webbsidor och tillgångar och fortsätter därigenom att stärka sin position i Asien.

De förvärvade tillgångarna är några av de högst rankade webbsidorna inom kasino i Japan. Verksamheten differentierar sig genom att publicera unikt kvalitetsinnehåll inriktat mot japanska spelare.

Köpeskillingen uppgår till 5,5 miljoner dollar (USD), ca 4,6 miljoner euro, varav 4 miljoner dollar betalas vid övertagandet av tillgångarna, och 1,5 miljoner dollar betalas sex månader efter slutförandet. Överföringen av tillgångarna och den initiala betalningen är planerad att ske under september 2017.

De förvärvade tillgångarna genererar för närvarande en kvartalsvis försäljning på cirka 350 000 euro, med en rörelsemarginal på cirka 80 procent. Intäkterna härrör helt från vinstdelningsavtal.

Den förvärvade verksamheten, som startade år 2006, engagerar ett team på tre heltidsanställda, vilka kommer att påbörja anställning i koncernen, och fyra frilansjournalister. Efter förvärvet kommer Catena Media att flytta sina existerande japanska domäner till Tokyo för att integrera dessa i den förvärvärade verksamheten och därigenom få tillgång till unik och värdefull expertis.

"Detta är ett bra exempel på ett förvärv i linje med vår globala tillväxtstrategi, och kommer att positionera oss för framtida expansion i Asien", säger Robert Andersson, VD för Catena Media.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Robert Andersson, VD

Tel: +356 770 329 28

E-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 08.30 CET.

Om Catena Media

Catena Media är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 250 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar