Catena Media förvärvar Squawka.com och samtliga tillgångar i Squawka Ltd.

Catena Media plc (“Catena Media”) har förvärvat Squawka.com och samtliga tillgångar i Squawka Ltd. (“Squawka”) och dess relaterade tillgångar. Squawka är en global nyhetssite för fotboll med hög trafikvolym, som även innehåller en site med en Daily Fantasy Sports-sektion i betaversion.

Huvudsidan lockar ca 4 miljoner användare per månad, och Squawka har cirka 800 000 följare på Twitter. Köpeskillingen uppgår till en engångsbetalning på GBP 1 miljon (ca EUR 1,1 miljoner) som betalas kontant. Förvärvet förväntas generera en årlig omsättning på cirka EUR 2 miljoner med en uppskattad marginal på 60 procent Catena Media kommer att addera sin kunskap i att bygga framgångsrika affiliate-siter till den högkvalitativa Squawka-siten som genererar stora volymer av trafik.     

Bakgrund och rationale
Genom förvärvet av tillgångarna i Squawka kommer Catena Media att ytterligare stärka sitt erbjudande inom sportsbettingsegmentet, särskilt inom vertikalen för fotboll. Integrationen påbörjas omedelbart efter slutförandet av transaktionen och inkluderar ett team på fyra anställda som flyttar till Catena Medias Londonkontor och kommer att ingå i Catena Medias sportdivision. Squawka och dess relaterade siter genererar för närvarande enbart intäkter genom bannerannonsering.  

“Vi ser potentialen i Squawka som är en site med hög volym av trafik och som tilltalar en global publik, till vilken vi ser fram emot att implementera en affiliate-affärsmodell. Företaget har investerat i automatiska dataflöden för sina användarvänliga grafiska gränssnitt, vilket är något vi strävar efter att integrera i andra Catena Media-produkter. Squawka kommer att ta plats bredvid våra befintliga varumärken och öka vår täckning i fotbolls-vertikalen när vi går in i det kommande sportåret", säger Henrik Persson Ekdahl, Tf. VD, Catena Media.

Villkor och beskrivning av transaktionen
Överföringen av alla Squawkas tillgångar och kontantbetalningen är planerad att ske i mitten av december. Köpeskillingen uppgår till GBP 1 miljon (ca EUR 1,1 miljoner) och betalas kontant i samband med överföringen av tillgångarna.


Om Squawka

Squawka, som är baserat i Storbritannien, grundades 2012 och har byggt upp ett starkt varumärke med hög preferens i sin målgrupp. Squawka har investerat tid och resurser i UX/kodning för att presentera statistik och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt. Intäkter genereras för närvarande enbart genom försäljning av bannerannonsering på siter som inkluderar www.squawka.com och DFS-siten www.matchboss.com. Det befintliga teamet består av fyra medarbetare i Storbritannien.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, Tf. VD
Phone: +46 706 91 43 43
E-mail: henrik.persson@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 15:00 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar