Catena Media plc förvärvar alla affiliate-relaterade tillgångar i den största sport-affiliaten Baybets Ltd fokuserad på Tyskland

Catena Media plc ("Catena Media") förvärvar alla affiliate-relaterade tillgångar i Baybets Ltd ("Baybets"), en av Europas ledande aktörer inom affiliatemarknadsföring i sportsbetting-segmentet, med totalt 50 webbplatser, främst inriktad på den tyska marknaden. Köpeskillingen uppgår till en initial betalning om EUR 26,5 miljoner tillsammans med tilläggsköpeskillingar på högst EUR 63,5 miljoner, baserat på utvecklingen av de förvärvade tillgångarna under en period på 24 månader från den 1 december, 2017. Förvärvet förväntas generera en kvartalsomsättning på cirka EUR 2,25 miljoner med en rörelsemarginal på cirka 70 procent.

Bakgrund och rationale

Genom förvärvet av alla affiliate-relaterade tillgångar i Baybets stärker Catena Media sitt erbjudande inom sportsbetting-segmentet och den mycket viktiga tyska marknaden. Integrationen av Baybets med Catena Media kommer att påbörjas omedelbart efter att transaktionen slutförs, vilket förväntas ske i mitten av december 2017 (med förbehåll för att vissa sedvanliga villkor uppfylls, såsom att de förvärvade tillgångarna vederbörligen överförs till Catena Media). I förvärvet ingår 50 webbsidor samt andra affiliate-relaterade tillgångar. Dessutom inkluderas Baybets nuvarande team på 23 anställda som kommer att utgöra en del av Catena Medias Sportdivision och flytta in i huvudkontoret på Malta.

"Vi är stolta över att kunna tillkännage Catena Medias största förvärv sedan bolagets start, ett förvärv som gör oss till en av de starkaste affiliate-aktörerna inom sportsbetting på marknaden. Vi har satt ambitiösa finansiella mål för bolaget och förvärvet går helt i linje med dessa mål. Vi är glada över att vi nu kan slutföra den här transaktionen, med tanke på det kommande sportåret 2018 med Vinter-OS och fotbolls-VM”, säger Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media.

"Jag vill tacka alla som har varit involverade i företagets resa hittills, vilket gjort att vi befinner oss där vi är idag. Nu ser vi fram emot att nå nya höjder tillsammans med Catena Media på lång sikt, både ur ett operativt perspektiv och som aktieägare. Vi är förväntansfulla inför alla de kommande möjligheter som väntar", säger Jan Steffen, VD, Baybets.

Villkor och beskrivning av transaktionen

Den initiala köpeskillingen, som betalas vid slutförandet av transaktionen, uppgår till en betalning om EUR 26,5 miljoner, varav EUR 13,25 miljoner betalas med nyemitterade aktier i Catena Media och resterande i kontanter. Aktierna kommer att emitteras till marknadsvärde, beräknat som den volymvägda genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar, mätt i anslutning till datum för undertecknandet av avtalet. Aktierna kommer att bli föremål för en lock-up period på 24 månader.

Utöver den initiala köpeskillingen kan säljaren erhålla två tilläggsköpeskillingar baserade på de förvärvade tillgångarnas utveckling under en period på 24 månader från den 1 december 2017. Catena Media kan välja att betala tilläggsköpeskillingar i kontanter eller i nyemitterade aktier i bolaget. Nya utgivna aktier kommer att emitteras till marknadsvärde, beräknat som den volymvägda genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar mätt i anslutning till relevant betalningsdatum.

Det maximala beloppet för den första tilläggsköpeskillingen är EUR 20 miljoner och betalas senast 45 arbetsdagar efter den 30 november 2018. Vid betalning med aktier gäller en lock-up period på 12 månader.

Det maximala beloppet för den andra tilläggsköpeskillingen är EUR 43,5 miljoner och betalas senast 45 arbetsdagar efter den 30 november 2019. Vid betalning med aktier gäller en lock-up period på 6 månader.

I ett rimligt förväntat scenario skulle den totala kostnaden för förvärvet uppgå till cirka EUR 57 miljoner, d.v.s. den initiala köpeskillingen på EUR 26,5 miljoner och tilläggsköpeskillingar till ett belopp av EUR 30,5 miljoner. För detta scenario måste de förvärvade tillgångarna i Baybets generera en intäktstillväxt på över 40 procent per år under löptiden för tilläggsköpeskillingarna på 24 månader.

Om Baybets

Baybets är en ledande aktör inom Igaming-industrin, där kärnverksamheten går ut på att utveckla och underhålla jämförelsesiter för att driva trafik genom högkvalitativt innehåll och erbjudanden. Baybets portfölj inkluderar siter som sportwetten.org och sportwette.net, och verksamheten är koncentrerad till de tysktalande (DACH) marknaderna. Teamet består av 23 anställda med säte i Malta.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD

Tel: +46 706 91 43 43

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2017, kl. 08:30 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar