Catena Media plc stärker sin position i Tyskland som ledande affiliate inom sportsbetting och finans

Som en del av tillväxtstrategin har Catena Media plc:s styrelse godkänt förvärvet av affiliate-relaterade tillgångar i Dreamworx Online Ltd., som är aktivt inom sport, casino och finansiella tjänster. Dreamworx driver sportwebbplatser såsom Sportwettenanbieter.com, Fussballwetten.info och finansiella webbplatser såsom DeutscheFXBroker.de.

Köpeskillingen, som ska erläggas vid transaktionens slutförande, uppgår till 9,5 miljoner euro, av vilka 4,0 miljoner euro kommer att utgå i form av nyemitterade aktier i Catena Media plc och resterande 5,5 miljoner euro kommer att erläggas i kontanter. De förvärvade tillgångarna förväntas generera en försäljning på 600,000 euro per kvartal med en rörelsemarginal på cirka 80 procent.

– Dreamworx tillgångar kommer att stärka vår position som ledande affiliate i Tyskland. Detta kommer att placera oss i topposition, dels kortsiktigt inför fotbolls-VM 2018 men även långsiktigt, säger Henrik Persson Ekdahl, tf. VD på Catena Media plc.

Dreamworx tillgångar kommer att ingå i Catena Medias sportavdelning och drivas av Baybets-teamet, som är baserat på Malta. Som en del av köpeskillingen kan Baybets även tillgodogöra sig det ökade resultatet hos Dreamworx tillgångar vid beräkningen av de befintliga tilläggsköpeskillingarna. De maximala tilläggsköpeskillingingarna till Baybets, som meddelades av Catena Media plc den 4 december 2017, har därför reviderats enligt följande:

Det maximala beloppet för den första tilläggsköpeskillingen har ökats från 20,0 miljoner euro till 23,0 miljoner euro.

Det maximala beloppet för den andra tilläggsköpeskillingen har ökats från 43,5 miljoner euro till 50,5 miljoner euro.

Upp till 40 procent av tilläggsköpeskillingen för Dreamworx tillgångar kan erläggas i Catena Media-aktier.

Den förväntade totala tilläggsköpeskillingen för Baybets i ett rimligt scenario ökar därmed från totalt 30,5 miljoner euro till 39 miljoner euro. Enligt detta scenario måste de förvärvade tillgångarna i Baybets och Dreamworx generera en omsättningstillväxt som överstiger 40 procent om året under tilläggsköpeskillingarnas löptid.

Transaktionens slutförande är planerat till slutet av januari 2018, förutsatt att vissa villkor uppfyllts. Exempelvis måste de förvärvade tillgångarna ha överförts till Catena Media plc.

Aktierna kommer att emitteras med en teckningskurs på 102,70 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktier på Nasdaq Stockholm under en period på 30 handelsdagar som löper till och med den 16 januari 2018. Detta innebär att totalt 385 924 aktier kommer att emitteras, vilket motsvarar cirka 0,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Aktierna kommer att vara föremål för en lock-up period på 12 månader från och med det datum transaktionen är genomförd.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc 
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018, kl. 12:00 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar