• news.cision.com/
  • Catena Media/
  • Catena Media tidigarelägger betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av affiliate-relaterade tillgångar i Beyondbits Media Ltd.

Catena Media tidigarelägger betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av affiliate-relaterade tillgångar i Beyondbits Media Ltd.

Report this content

Den 9 november 2017 meddelande Catena Media plc förvärvet av alla affiliate-relaterade tillgångar i Maltabaserade Beyondbits Media Ltd, vars portfölj bland annat innefattar siterna Aktiendepot.com och Qomparo.de.

Förvärsavtalet gav säljarna rätt till en tilläggsköpeskilling om högst 5 000 000 EUR efter 12 månader. Bolaget har nu kommit överens med säljarna om en tidigarelagd utbetalning till lägsta avtalade belopp. Enligt uppgörelsen ska Catena Media betala en tilläggsköpeskilling om sammanlagt 2 000 000 EUR, varefter förvärvet av Beyondbits är slutreglerat.

Tillgångarna i Beyondbits levererar starka resultat, och var på god väg mot resultatnivån för en maximal tilläggsköpeskilling om 5 000 000 EUR. Säljarna önskar utforska andra affärsmöjligheter och har bett om att redan nu få avsäga sig sina åtaganden. Catena Media välkomnar uppgörelsen, har ett starkt team på plats att ta över tillgångarna och är förvissat om att beslutet är gynnsamt för framtida resultat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2018, klockan 14:30 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har drygt 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under 2017 uppgick omsättningen till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar