Catena Media tidigarelägger sina rapporteringsdatum

Till följd av det nyligen genomförda listbytet till Nasdaq Stockholm har Catena Media justerat sina finansiella rapporteringsdatum i syfte att vara väl i linje med övriga bolag i Mid Cap-segmentet. Detta medför att den kommande Q3- rapporten tidigareläggs till den 7 november 2017 från det ursprungliga rapportdatumet 17 november, 2017. Bolagets nya rapporteringsdatum för 2018 framgår enligt nedan.

Rapporteringsdatum 2018

Q4: 7 februari

Q1: 4 maj

Q2: 10 augusti

Q3: 6 november

För mer information, vänligen kontakta: 

Henrik Persson Ekdahl, CEO, Catena Media
Tel:
+46 706 91 43 43
E-mail: henrik.persson@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 
Tel: +356 99 36 82 18
E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2017, kl. 10.00 CET. 

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har cirka 250 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar