Catena Media utser Henrik Persson Ekdahl till tillförordnad VD

Styrelsen i Catena Media Plc har i dag utsett Henrik Persson Ekdahl till tillförordnad VD med omedelbar verkan och Robert Andersson avgår som VD för bolaget. Styrelsen har tagit initiativ till denna VD-förändring för att fullfölja bolagets strategi, fortsatta tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Henrik Persson Ekdahl är styrelseledamot i Catena Media och även partner i Optimizer Invest Ltd som är en av huvudägarna i Catena Media. Han ersätter tidigare VD Robert Andersson. Styrelsen vill tacka Robert för hans mycket betydelsefulla insatser för bolaget.

Robert Andersson kommer att erhålla uppsägningslön för sex månader enligt sitt anställningsavtal och ett avgångsvederlag motsvarande ytterligare sex månaders månadslön. Totalkostnad kommer att redovisas i nästa delårsrapport.

Henrik Persson Ekdahl har bred internationell erfarenhet som ledare och VD för bland annat Betsafe och Betsson Group. Han kommer nu aktivt att arbeta för att med full kraft driva Catena Medias fortsatta tillväxt och skapa aktieägarvärde.

Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media, kommenterar:

”Catena Media har på kort tid gått igenom flera tillväxtstadier. Robert Andersson hade uppdraget att börsintroducera bolaget och sedan föra in det på Nasdaq Stockholm, något han gjort med mycket goda resultat. Nu tar en ny fas vid som blir ett naturligt avstamp i Catena Medias fortsatta framgångsresa. Vi är mycket glada över att Henrik Persson Ekdahl tar sig an uppdraget som tillförordnad VD. Det sätter tonen för vad vi vill åstadkomma framöver. Vi kommer att fortsätta arbeta med vår starka tillväxtstrategi och söka efter en permanent VD i sinom tid.”

Henrik Persson Ekdahl tillträder som tillförordnad VD omedelbart.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Kathryn Moore Baker, styrelseordförande

Tel: +47 905 44557

E-mail: kbaker@online.no 

  www.catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media Plc är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 klockan 18.15 CET. 

This press release is available in English at https://www.catenamedia.com/media/press-releases/ 

Om Catena Media

Catena Media är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 250 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar