Catena Medias årsredovisning 2017 offentlig

Report this content

Catena Media (plc), Nasdaq Stockholm: CTM. Catena Media publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.catenamedia.com. Räkenskapsåret avser 1 januari – 31 december 2017.

Catena Medias årsredovisning för 2017 på svenska och på engelska har idag publicerats på https://www.catenamedia.com/sv/investor-relations/reports/arsredovisning/ samt

https://www.catenamedia.com/investors/reports/annual-reports/ 

Årsredovisningen finns tillgänglig i ett nedladdningsbart pdf-format samt i tryckt format till de aktieägare som önskar.  

För ytterligare information, kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc 
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018, kl. 08.00 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar