Delårsrapport januari–juni 2018

Catena Media plc (Nasdaq Stockholm: CTM) 

APRIL–JUNI 2018 (JÄMFÖRT MED APRIL–JUNI 2017) 

 • Intäkterna ökade med 73 procent och uppgick till 26,1 miljoner euro (15,1)
 • EBITDA ökade med 93 procent och uppgick till 12,1 miljoner euro (6,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 46 procent (42)
 • Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 52 procent och uppgick till 12,1 miljoner euro (8,0), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 46 procent (53)
 • Kassaflöde ifrån den löpande verksamheten uppgick till 8,7 miljoner euro (2,5)
 • Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till 140 154 (91 222), vilket motsvarar en ökning med 54 procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,10 euro (0,10) före utspädning
 • Resultat per aktie uppgick till 0,10 euro (0,10) efter utspädning 

JANUARI–JUNI 2018 (JÄMFÖRT MED JANUARI–JUNI 2017) 

 • Intäkterna ökade med 65 procent och uppgick till 50,0 miljoner euro (30,3)
 • EBITDA ökade med 67 procent och uppgick till 22,5 miljoner euro (13,5), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 45 procent (44)
 • Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 58 procent och uppgick till 24,5 miljoner euro (15,5), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 49 procent (51)
 • Kassaflödet ifrån den löpande verksamheten uppgick till 19,0 miljoner euro (6,5)
 • Antalet nya NDC:er (New Depositing Customers) uppgick till 273 476 (171 643), vilket motsvarar en ökning med 59 procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,19 euro (0,19) före utspädning
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 euro (0,18) efter utspädning
   

”Mina medarbetare och jag är starkt motiverade att lyfta Catena Media till nya höjder.”  

Per Hellberg, VD 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

 • CTM (Catena Media) tog sig in på den italienska sportsbettingmarkaden genom förvärvet av ASAP ITALIA
 • CTM stärkte finansvertikalen genom förvärvet av den USA-baserade aktietjänsten TheHammerstone.com
 • CTM:s nya VD, Per Hellberg, tillträder den 4 juni
 • Antalet aktier och röster i CTM plc utökades den 31 maj
 • CTM positionerade sig i Australien inom finansvertikalen genom förvärvet av tillgångar i TheBull.com.au, en premiumsajt för aktiemarknadsnyheter och -analyser
 • CTM tog ett strategiskt steg inom den globala valutahandeln med förvärvet av tillgångar i ForexTraders.com
 • CTM beslutade om en riktad nyemission av aktier som betalning för aktier förvärvade i april 2018
 • Antalet aktier och röster i CTM plc utökades den 30 april
 • CTM förvärvade tillgångar i gg.co.uk, en välpositionerad brittisk hästkapplöpningssajt
 • CTM beslutade att genomföra en riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar förvärvade i mars 2018
 • CTM tog steget in på den franska marknaden genom förvärvet av tillgångarna i den ledande sportsbettingsajten ParisSportifs.com
 • CTM stärktes inom vertikalen finansiella tjänster genom förvärvet av tillgångar i BrokerDeal.de
 • CTM offentliggjorde ett obligationsprospekt och ansökte om notering av sina nya obligationer vid Nasdaq Stockholm

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 

 • Antalet aktier och röster i CTM plc utökades den 31 juli
 • CTM konsoliderade sin ledande ställning inom finansvertikalen med förvärvet av tillgångar i LeapRate.com, en premiumsajt för valutamarknadsnyheter
 • CTM beslutade om en riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar kontrakterade i maj 2017 samt juni 2018
 • CTM beslutade om en riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar förvärvade i april 2018 samt i enlighet med bolagets incitamentsprogram

För ytterligare information, kontakta:   

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Pia-Lena Olofsson, CFO, Catena Media plc 
Tel: +46 708 58 04 53, e-post: pia-lena.olofsson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är information som Catena Media plc skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018, kl. 07.00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation.  

Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Prenumerera

Dokument & länkar