Inbjudan till presentation av Catena Media ́s delårsrapport januari – juni 2018

Catena Media publicerar sin delårsrapport för perioden januari till juni 2018, fredagen den 10 augusti kl. 07.00 CET. En kombinerad presentation och telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas kl. 09.00 CET samma dag, där VD Per Hellberg och CFO Pia-Lena Olofsson presenterar rapporten.

Presentationen hålls på engelska och går även att följa via webbsändning här.

Presentationen kommer att hållas på Helio T-House, Engelbrektsgatan 1, Stockholm. Frukost kommer att serveras från kl. 08.45. Vänligen registrera dig här.

Det går även att delta via telefonkonferens. För att delta per telefon ring:

UK: +44 20 300 898 07
SE: +46 856 642 697
US: +1 855 831 59 47

Presentationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt på vår web: https://www.catenamedia.com/sv/investor- relations/reports/delarsrapport/

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:

Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com

Pia-Lena Olofsson, CFO Catena Media plc
Tel: +46 708 58 04 53, E-post: pia-lena.olofsson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2018, kl. 07.00 CET.

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information: www.catenamedia.com

Prenumerera

Dokument & länkar