Inbjudan till presentation av Catena Medias delårsrapport januari - mars 2019

Report this content

Catena Media publicerar sin delårsrapport på engelska för perioden januari till mars 2019, torsdagen den 2 maj kl. 07.00 CET.

En kombinerad presentation och telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas kl. 09.00 CET samma dag, där VD Per Hellberg och interim Group CFO Erik Edeen presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och går även att följa via webbsändning här.

Presentationen kommer att hållas på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Frukost kommer att serveras från kl. 08.45. Vänligen registrera dig här. För att delta via telefonkonferens ring:

UK:  +44 333 300 9264

SE:  +46 8 505 583 58

US:  +1 833 526 8347

Presentationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt på vår webb:
https://www.catenamedia.com/sv/investor-relations/reports/delarsrapport/ 

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:   
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com 

Erik Edeen, interim Group CFO Catena Media plc
Tel: +46 768 47 23 19, E-post: erik.edeen@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2019, kl. 07.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar