Inbjudan till presentation av Catena Medias tredje kvartal 2017

Catena Media publicerar sin rapport för tredje kvartalet tisdagen den 7 november 2017, cirka klockan 07.00 CET. Bolagets CEO Henrik Persson Ekdahl och CFO Claes Wenthzel kommer att hålla en presentation med början klockan 09.00 CET på Helio T-House, Engelbrektsplan 1, i Stockholm. Frukost serveras från 08.45.

För att delta, vänligen anmäl dig via e-mail till: http://www.financialhearings.com/event/9995

Presentationen kommer också att webbsändas vid samma tidpunkt via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-media-q3-2017

Det är även möjligt att delta via telefonkonferens på följande nummer:

SE: +46856642690
UK: +442030089801
US: +18557532235

Presentationen kommer att hållas på engelska och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.

För mer information, vänligen kontakta: 

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 
Tel: +356 99 36 82 18
E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017, kl. 10.00 CET. 

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har cirka 250 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar