Kapitalmarknadsdag 6 december 2017: Catena Media fortsätter sin ambitiösa tillväxtresa mot 2020

Catena Media plc (”Catena Media”) håller idag, den 6 december 2017, en kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. Såsom tidigare har kommunicerats är ett av bolagets finansiella mål att uppnå en EBITDA som överstiger 100 miljoner euro år 2020, driven av en årlig dubbelsiffrig procentuell organisk tillväxt och förvärv. Under dagen kommer Catena Media redogöra för hur bolaget skall nå detta ambitiösa mål.

Catena Media befinner sig i en aggressiv expansionsfas. I dagarna meddelade bolaget att man genomfört sitt största förvärv någonsin inom sportsbetting-segmentet; och tidigare i höst breddade bolaget sitt erbjudande genom att ta steget in i en reglerad vertikal för affiliate-marknadsföring med inriktning mot finansiella tjänster. Bolaget expanderar även sin verksamhet i USA då Pennsylvania nyligen godkänt en ny spellagstiftning för reglerat onlinespel. Expansioner till nya marknader och vertikaler ligger i linje med bolagets ambitiösa finansiella mål att uppnå en EBITDA som överstiger 100 miljoner euro år 2020.

”2017 har kännetecknats av flera nya och viktiga förvärv, listbyte till Nasdaq Stockholm Mid-Cap och intåg på nya marknader. Sedan vi tillkännagav våra nya finansiella mål i november 2017 har vi dessutom hunnit med att genomföra bolagets största förvärv sedan start. Vi blickar nu framåt mot 2018, ett år då de nya verksamheterna ska skörda frukt och vi samtidigt fortsätter vår snabba tillväxttakt”, säger Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media. 

Under bolagets kapitalmarknadsdag kommer tf. VD, Henrik Persson Ekdahl, att ge en mer ingående bild av bolagets strategi avseende de nya förvärven och bolagets expansion till nya vertikaler och marknader. Bolagets Chief Operating Officer, Johannes Bergh, kommer att redogöra för bolagsstruktur och organisationskultur där innovation är något som genomsyrar alla led, samt den viktiga integrationsprocessen av nya förvärv. Oscar Karlsten, Chief Product Officer, gör en djupdykning i bolagets produkter utifrån ett användarperspektiv med SEO i fokus, och dagen avslutas med att Klas Winberg, Chief Commercial Officer, går igenom bolagets affärsmodell, intäktsflöden och hur man bygger starka kundrelationer.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Fotografiska i Stockholm idag, den 6 december 2017, mellan kl. 13:30 – 16:30 CET. Evenemanget är fullbokat, men kommer att sändas via webcast med följande länk: 

https://tv.streamfabriken.com/catena-media-cmd-2017  

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD 

Tel: +46 706 91 43 43

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 

Tel: +356 99 36 82 18

E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 december 2017 kl. 12:00 CET. 

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar