Ökat antal aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 56 777 004 till följd av en riktad emission om totalt 468 132 aktier.

Catena Media har, såsom kommunicerats den 13 februari 2019, genomfört en riktad nyemission om 468 132 aktier såsom delbetalning av den initiala köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Baybets Ltd.

Nyemissionen har registrerats av maltesiska myndigheter under februari 2019.

Nyemissionen innebär att antalet aktier och röster i Catena Media har ökat från 56 308 872 till 56 777 004 och att aktiekapitalet har ökat till EUR 85 166.


För ytterligare information, kontakta:
 
 
Per Hellberg, VD, Catena Media plc
Tel: +46 709 10 74 10, E-post: per.hellberg@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldig att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighets, Malta Financial Services Authority, regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019, kl. 08.00 CET.

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar