Ökning av antal aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 54 005 545 aktier och röster till följd av tre riktade emissioner om sammanlagt 2 026 449 aktier som betalning för förvärvade tillgångar. 

Catena Media plc har, som kommunicerats den 28 november 2017 respektive den 18 december 2017, genomfört tre riktade emissioner om sammanlagt 2 026 449 aktier. Nyemissionerna avser del av betalning av köpeskillingen i samband med förvärv av tillgångar i Baybets Ltd, Beyondbits Media Ltd samt webbplatser och andra affiliate-relaterade tillgångar i USA, inklusive webbsidorna playnj.com och uspoker.com. 

Nyemissionerna har registrerats av maltesiska myndigheter i december 2017. Nyemissionerna innebär att antalet aktier och röster i Catena Media plc har ökat från 51 979 096 till 54 005 545 och att aktiekapitalet har ökat till 81 008,3175 EUR.

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD 
Tel: +46 706 91 43 43
E-mail: henrik.persson@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 
Tel: +356 99 36 82 18
E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt de noteringsregler som publicerats av Malta Financial Services Authority. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017, kl. 13:00 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar