Per Hellberg utses till ny VD för Catena Media Plc

Report this content

Catena Medias (”Catena Media”) bolagsstyrelse har utsett Per Hellberg till ny VD. Han kommer att tillträda befattningen senast 3 september 2018. I anslutning till att Per tillträder som VD, återgår tillförordnade VD:n Henrik Persson Ekdahl till rollen som styrelsemedlem i Catena Media.

”Vi är oerhört glada över att ha nått en överenskommelse med Per, som har en gedigen bakgrund inom digitala medier och exceptionell erfarenhet i att leda globala team mot snabb tillväxt. I sina tidigare befattningar har han uppvisat en stark förmåga att framgångsrikt skapa tillväxt på marknader i förändring”, säger Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media plc. 

Per Hellberg har tidigare verkat som VD på Nordic Gaming Group Ltd, där han fullbordade avyttringen av bolaget till Betsson AB. Per har därtill omfattande erfarenhet från flertalet olika befattningar inom marknadsföring och management, däribland som VD för Readly International AB. Per var Marketing Director för Sony Corporation och var därigenom verksam i en rad olika länder. Hans bakgrund från olika branscher och ett antal globala storföretag har försett honom med ovärderliga kunskaper som ger stabil grund för framtida tillväxt.

Per har omfattande internationell näringslivserfarenhet från onlineindustri, IGaming, förlagsverksamhet, konsumentelektronik och mobil telekommunikation. Han har framvisat goda resultat inom företagsförvärv, organisatorisk effektivitet, samt i att skapa stark tillväxt och förbättra rörelseresultat.  

”Catena Media är ett unikt företag med en övertygande historia, en nästan oöverträffad tillväxttakt och enorm potential. Jag inspireras av företag med en tydlig tillväxtstrategi – och av hur jag kan bidra till ytterligare framgång. Jag har verkat i branschen i ett decennium, och det här är ett fantastiskt tillfälle att fortsätta min resa och bistå Catena Media i dess aggressiva strategi mot framtiden”, säger Per Hellberg.

Per förväntas tillträda sin nya befattning i höst, senast 3 september 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Kathryn Moore Baker, styrelseordförande, Catena Media plc
Tel: +47 905 44557, E-post: kbaker@online.no 

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt  att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018, klockan 08.45 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har drygt 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under 2017 uppgick omsättningen till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.  

Prenumerera

Dokument & länkar