Presentation i samband med Bokslutskommuniké 2017

Catena Media plc publicerar sin rapport för fjärde kvartalet 2017, onsdagen den 7 februari kl. 08.00 (CET). En kombinerad presentation och telefonkonferens med möjlighet att ställa frågor kommer att hållas kl. 09.00 samma dag, där tillförordnad VD Henrik Persson Ekdahl och CFO Claes Wenthzel presenterar rapporten. Bolagets nya CFO, Pia-Lena Olofsson, kommer även att finnas tillgänglig för frågor.

Presentationen hålls på engelska och går även att följa via webbsändningen här. 

Presentationen kommer att hållas på Helio T-house, Engelbrektsgatan 1, Stockholm. Frukost kommer att serveras från kl. 08.45. Vänligen registrera dig här. 

Det går även att delta via telefonkonferens. För att delta per telefon ring:  
UK: +442030089807
SE: +46856642697
US: +18558315945

Presentationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt på vår web:

https://www.catenamedia.com/sv/investor-relations/reports/delarsrapport/ 

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:  

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 

Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018, kl. 08.15 (CET). 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 245 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar