• news.cision.com/
  • Catena Media/
  • Som ett led i befintlig strategi rekryterar Catena Media topptalang för att leda finansvertikal i London

Som ett led i befintlig strategi rekryterar Catena Media topptalang för att leda finansvertikal i London

Report this content

Som tidigare meddelats kommer Catena Media under 2018 att expandera sin verksamhet inom finanstjänstesektorn. Bolagets content-baserade tjänster riktas mot företag som söker värva kunder i konkurrensutsatta produktvertikaler inom finanstjänstesektorn. Nigel Frith, före detta Global GM vid FXcompared,com, har rekryterats för att leda denna nya vertikal.

Catena Media tar nu ytterligare ett steg i verkställandet av sin tillväxtstrategi. Den nya affärsdelen inom finans blir en kombination av ägda företag i egen regi och nya förvärv, där det första är det redan meddelande förvärvet av alla affiliate-relaterade tillgångar i Maltabaserade företaget Beyondbits Media Ltd.

”Den här nya vertikalen är en grundpelare i Catena Medias långsiktiga strategi. Vi är oerhört glada över att ha Nigel med oss som ledare för den här verksamhetens globala tillväxt”, säger Henrik Persson Ekdahl, Catena Medias tillförordnade VD.

Den nya tidens marknadsföring och intensiva leadsgenerering har förändrat kundvärvningsprocessen. Konsumentens alltmer begränsade uppmärksamhet har kommit att påverka köpbeteendet, och en optimerad kundanalys är avgörande.

I Catena Medias professionella organisation finns en expertis kring produkter och implementering, samt ett engagemang och know-how som hjälper kunden att maximera sin digitala potential.

Catena har länge knutit till sig spetskompetens, och Nigel Frith är inget undantag. Bakgrunden i resultatbaserad marknadsföring och finansverksamhet kombinerad med ett stort tekniskt kunnande gör honom väl lämpad att leda Londonföretaget. Med framvisat starka resultat inom entreprenörskap och strategisk ledning kommer han att tillhandahålla ett visionärt ledarskap för att driva tillväxt och intäkt på en konkurrensutsatt marknad. Den operativa infrastrukturen är redan på plats, vilket ger stordriftsfördelar i en organisation som står fullt mobiliserad att leda den nya tidens leadsgenerering.

Jag ser fram mot att bli del av Catena Medias team. Industrin förändras snabbt nu, och jag är fullt övertygad om att Catena Media står extremt väl till för att introducera sin expertis, sina tjänster och produkter på marknaden för finansiella tjänster”, säger Nigel Frith.

Nigel tillträder sin nya position den 23 april 2018 och kommer att verka vid Catenas kontor i London. Han rapporterar till Catenas COO Johannes Bergh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018, klockan 08.45 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har drygt 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under 2017 uppgick omsättningen till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar