Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedningens ledamöter inför Catena Medias årsstämma 2018 har nu utsetts.

I enlighet med beslut på årsstämman 2017 ska valberedningen i Catena Media Plc bestå av fyra ledamöter. De tre röstmässigt störta aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Därutöver ingår styrelseordföranden i Catena Media Plc.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2017 och består av:

  • Mikael Riese Harstad, Optimizer Invest Ltd (valberedningens ordförande)
  • Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
  • Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder AB
  • Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media Plc

Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag till årsstämman 2018 avseende val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor, arvodesfrågor, val av ordförande vid årsstämman och beslut om valberedning.

Årsstämman i Catena Media Plc äger rum torsdagen den 26 april 2018 klockan 9.30 på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, Sverige. 

De aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen genom e-post till nominationcommittee@catenamedia.com eller per brev till:

Catena Media

Att. Nomination Committee

Quantum Place

Triq ix-Xatt, Ta’ Xbiex 

Gzira GZR 1052

MALTA

Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman för att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, VD 

Tel: +46 706 91 43 43

E-mail: henrik.persson@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Anne Rhenman Eklund, Head of IR and Communications 

Tel: +356 99 36 82 18

E-mail: anne.rhenman@catenamedia.com

www.catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 17:00 CET. 

Om Catena Media

Catena Media Plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 250 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar