Befintliga byggnader är en resurs!

Caverion Sverige, pressmeddelande, 2017 06 30

Befintliga byggnader är en resurs!

Vi är i Almedalen och pratar energieffektiva fastigheter - välkommen på seminarium

Varför pratas det bara om gröna nybyggen?  Visst är det bra att bygga klimatsmart – men vad händer med alla befintliga byggnader? Många av dem börjar bli till åren och har ofta låg energieffektivitet. Ändå går upprustningen långsamt. Om Sverige ska nå målen i klimatöverenskommelsen till 2030, måste vi ta tillvara på den resurs befintliga byggnader är.

En stor del av dessa byggnader ägs av kommuner och kommunala bostadsbolag. I många kommuner har ett äldre fastighetsbestånd med upprustningsbehov utvecklats till en resurs. Det har gett ökad energieffektivitet, minskad klimatpåverkan, lägre driftkostnad och minskat underhållsbehov.

På andra håll i landet har upprustningen inte hunnit lika långt. Vilka verktyg och incitament behövs och hur kan politiska beslut hjälpa fastighetsägarna att komma igång?

När: Onsdag 5 juli 0930-1030 

Var: Blue Charm - Samhällsbyggararenans båt i Visby

I panelen

  • Ola Johansson (c) - riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson
  • Emma Hult (mp) - riksdagsledamot och bostads- och idrottspolitisk talesperson
  • Ann-Sofie Eriksson - sektionschef avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
  • Håkan Olsson - affärsområdeschef Caverion
  • Moderator: Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores

Intresserad? Läs mer 

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Om Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.  Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. 

www.caverion.se

Prenumerera

Media

Media