Caverion får förnyat förtroende från Karlstad Kommun

Caverion Sverige, pressmeddelande, 18 04 17

Caverion får förnyat förtroende från Karlstad Kommun

När Karlstad Kommun förlänger sina avtal installerar Caverion ventilation, kyla, styr- och regler samt industrirör i kommunens skolor, kontor och industrilokaler.

- Caverion har den tekniska kunskapen och ser till helheten från konstruktion till installation. Vi använder dem i alla discipliner och får då en samordningseffekt, säger Nicklas Lindberg, Karlstad Kommun

Avtalen förnyas vart tredje år genom offentlig upphandling och är fördelat på ett avropsavtal per timme som mest innefattar kyla samt ett förnyat avtal gällande ventilation, upprustning av skolor, vs, el, ventilation och styr. Ett stort fokus ligger på energieffektivisering.

Karlstad Kommun tillhör Caverions kundsegment offentlig sektor och är en återkommande kund sedan mer än 20 år tillbaka.

För mer information, kontakta

Christer Carlsson
Distriktschef, Caverion Sverige
+46 (0)54 55 62 07
christer.t.carlsson@caverion.com  

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Caverion bidrar med smarta tekniska lösningar och tjänster för byggnader, industriprocesser och infrastruktur.

Vårt unika tjänsteerbjudande omfattar hela livscykeln, från design till konstruktion till underhåll.

Vår vision är att vara förstahandsvalet när våra kunders, medarbetares, partners och investerares omvärld digitaliseras.

Under 2017 omsatte vi cirka 2.3 miljarder EUR. Caverion har cirka 16 000 medarbetare i 12 länder i norra, centrala och östra Europa. Caverions aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 

Prenumerera

Media

Media