Caverion installerar el, vs, ventilation samt kyla i två förskolor i Borås

Caverion Sverige, pressmeddelande, 2017 12 21

Caverion installerar el, vs, ventilation samt kyla i två förskolor i Borås

Arbetet, som är en totalentreprenad, pågår från december 2017 till april 2019 med produktionsstart i mars 2017. Värdet är 17 MSEK, slutkund är Borås Stad och beställare Tage & Söner i Varberg AB.

Kraven är höga vid installationer i förskolor.

"För oss är det viktigt att välja ett stabilt företag med gott rykte som tillsammans med oss kan nå ett resultat som gör vår kund nöjd" säger Marie Bengtsson, entreprenadingenjör, Tage & Söner.

Caverion har även tidigare erfarenhet av att samarbeta med Tage & Söner. Andreas Mellstedt, installationschef Caverion, ansvarar för uppdraget.

"Det är en fördel att vi har erfarenhet av både förskolor och Borås Stads förväntningar på resultatet. Här finns specifika kvalitets- och miljökrav då byggnaderna är miljöklassade."

För mer information, kontakta
Andreas Mellstedt, installationschef, Caverion
+46 70 313 87 22
andreas.mellstedt@caverion.com

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Om Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.  Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. 

www.caverion.se

Prenumerera

Media

Media