Caverion installerar solpaneler i hela landet

Caverion Sverige, pressmeddelande, 2018 01 04

Caverion installerar solpaneler i hela landet

Caverion satsar på solenergi – tecknar samarbetsavtal med solcellsdistributören Kraftpojkarna. Genom avtalet kan Caverion erbjuda solcellslösningar till kunder över hela landet. Avtalet innebär initialt att Caverion kommer utföra installationer av solceller till Kraftpojkarnas samarbetspartners i hela landet.

- Den här typen av smarta lösningar ligger helt in linje med vår strategi. Vi ska ligga i bräschen för energieffektivisering och ett hållbart samhällsbygge, samtidigt som vi ska leverera höga kundvärden. Att vi kan erbjuda både befintliga och framtida kunder en möjlighet att spara pengar på sin energianvändning, uppfyller båda de löftena, säger Fredric Dahlgren, distriktschef Caverion.

Solceller innebär en miljövänlig och förnyelsebar källa till energi. Samtidigt kan den energi som överproduceras under soliga dagar säljas tillbaka till kraftbolaget, efter att fastighetens energibehov har täckts.

Caverion och Kraftpojkarna har sedan sommaren 2017 ett samarbete på Gotland, där ett sjuttiotal fastigheter försetts med solceller. Det lokala samarbetet har fungerat som modell när det nationella avtalet utformats.

För press- och mediefrågor, vänligen kontakta

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
+46 73 050 92 85
erika.a.bjornesparr@caverion.com

För mer information, vänligen kontakta 

Fredric Dahlgren
Distriktschef Caverion Gotland
+46 498 288 268
fredric.g.dahlgren@caverion.com 

Om Caverion

Caverion designar, installerar, förvaltar och utvecklar användarvänliga och energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Våra tjänster och lösningar används i bostadshus, kommersiella fastigheter, inom offentlig sektor och i industriprocesser. 

Detta säkerställer hög driftsäkerhet, säkra, hälsosamma och inbjudande miljöer, optimal prestanda och kostnadseffektivitet. Vårt mål är att bli en ledande europeisk leverantör av avancerade och hållbara livscykellösningar för byggnader och industrianläggningar.

Våra styrkor omfattar teknisk kompetens och ett heltäckande tjänsteerbjudande inom samtliga teknikområden genom fastigheters och industrianläggningars hela livscykel. Caverion har över 17 000 anställda i 12 länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning för år 2016 uppgick till cirka 2.4 miljarder euro.  Caverions aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingfors. 

www.caverion.se

Prenumerera

Media

Media