Caverion övertar fastighetsdriften för Studsvik Nuclear AB

Report this content

Caverion Sverige, pressmeddelande, 2018 03 12

Avtalet innebär att Caverion ansvarar för mediaproduktionen, exempelvis försörjning av vatten, värme och kyla, till Studsvik och övriga fastighetsägare på företagets site för forskning och utveckling i Studsvik. Avtalet omfattar alla tekniska discipliner samt verksamhetsanknutna tjänster som post, godshantering och transporttjänster. Uppdraget, som sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning, startade 1/3.

- Med Caverion som leverantör säkerställer vi en professionell drift av vår anläggning i Studsvik vilket kommer att gynna såväl oss som våra hyresgäster och kunder på siten, säger Joakim Lundström, VD Studsvik Nuclear AB.

I uppdraget ingår också att följa totalkostnaden för kunden när det gäller drift, underhåll och förvaltning. Upplägget syftar till ett öppet, transparent och långsiktigt samarbete.

- Vi är mycket stolta över driftansvaret av en så pass komplex anläggning. Vi går in i uppdraget med ett långsiktigt fokus och lägger stor vikt vid ett förebyggande arbetssätt, säger Michael Jakobsson, chef verksamhetsutveckling, Caverion Sverige.

Avtalet innebär även personalövergång då Studsvik Nuclear AB genomför en outsourcing av fastighetsenhetens operativa verksamhet. Syftet med verksamhetsöverlåtelsen är en ökad flexibilitet och en mer effektiv drift och förvaltning.

För mer information, kontakta 
Michael Jakobsson, chef verksamhetsutveckling, Caverion Sverige
+46 70 306 11 49
Michael.Jakobsson@caverion.com

Erika Björnesparr
Marknads- och kommunikationschef Caverion Sverige
erika.a.bjornesparr@caverion.com
+46 73 050 92 85

Caverion bidrar med smarta tekniska lösningar och tjänster för byggnader, industriprocesser och infrastruktur.

Vårt unika tjänsteerbjudande omfattar hela livscykeln, från design till konstruktion till underhåll.

Vår vision är att vara förstahandsvalet när våra kunders, medarbetares, partners och investerares omvärld digitaliseras.

Under 2017 omsatte vi cirka 2.3 miljarder EUR. Caverion har cirka 16 000 medarbetare i 12 länder i norra, centrala och östra Europa. Caverions aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 

Prenumerera

Media

Media