CDP släpper nya banbrytande temperaturvärderingar av företag för investerare

  • Nya data ger investerare temperaturvärderingar för 4 000 globala företag, baserat på mål för att minska alla utsläpp av växthusgas som de är ansvariga för.
     
  • Baserat på en ny metod som är under utveckling av CDP och WWF, kan CDP:s temperaturvärderingar användas för att mäta temperaturtrenden för investeringsportföljer, fonder och aktieindex.
     
  • Europas största kapitalförvaltare Amundi använde först värderingarna som en del av sin ESG-analys och för övervakning av fyra globala aktiefonder i flera sektorer[1].

Berlin och London, 7 juli 2020: En ny uppsättning av klimatvärderingar, som används för att mäta och kommunicera den globala uppvärmningens trender inom företag och investeringar, har lanserats av den internationella NGO:n CDP.

CDP:s temperaturvärderingsdata ger en temperaturtrend för över 4 000 globala företag, baserat på mål för utsläppsminskning som täcker alla relevanta växthusgasutsläpp i ett företags värdekedja. Dessa uppgifter är nyckeln till att investerare bättre ska kunna hantera risker för klimatövergångar och framtidssäkra sina portföljer och resurser från kostsamma klimatförändringar.

Som en del av ett innovativt samarbete med CDP, är Europas största kapitalförvaltare Amundi den första som använder CDP:s temperaturvärderingar för att öka sin forskningskapacitet inom ESG och mäta temperaturen på sina potentiella investeringar. För denna lansering kommer värderingarna att testköras på fyra globala aktiefonder i flera sektorer.1

Temperaturvärderingen innebär att de utsläpp som kan hänföras till fonden är i linje med denna globala temperaturökning, baserat på utsläppsminskningsmålen för fondens investerande företag.

Som en del av sin ESG-forskning kommer CDP:s temperaturvärdering att stärka Amundis framtidsinriktade bedömningsmöjligheter för att identifiera prioriteringar och den åtgärdsgrad som krävs, främst genom förbindelser med företag över hela investeringsuniversumet för att sätta mer ambitiösa och vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar.

CDP:s temperaturvärderingar bygger på en kommande redovisning, utvecklad av CDP och WWF, som är till för att översätta företagens utsläppsmål till temperaturer. Bedömningarna återspeglar den globala uppvärmningen som sannolikt kommer att uppstå om globala växthusgasutsläpp minskas med samma hastighet som det utvalda företagets utsläpp, baserat på dess angivna mål och ambitioner.

1,5° C är den maximala ökningen av den globala temperaturen som vetenskapen menar är möjlig för att undvika de värsta effekterna av den globala uppvärmningen, och varje stegvis temperaturökning kommer sannolikt att ha förödande effekter. För närvarande är klimatåtgärderna endast tillräckliga för att begränsa uppvärmningen till 3,2° C i slutet av detta århundrade.

För temperaturvärderingarna används data med utsläpp och måldata från CDP - den globala informationsplattformen och världens största miljödatabas.

Laurent Babikian, Director Capital Markets på CDP Europe:

”Klimatvetenskapen säger att vi snabbt måste minska användningen av kol och uppnå ett noll-netto av utsläpp till 2050 för att undvika de farligaste effekterna av klimatförändringarna. För att bidra och driva en övergripande ekonomisk övergång, vill investerare anpassa sina portföljer till internationella klimatmål och framtidens ekonomi. Genom att tillhandahålla en tydlig, vetenskapsbaserad och enhetlig standard för företagens ambition tillåter CDP:s temperaturvärderingar nu investerare att göra det genom att sätta riktmärken, kommunicera och minska temperaturen i sina portföljer och produkter. Kapitalförvaltare måste vara transparenta och det är bra att Europas största kapitalförvaltare leder vägen”.

Jean-Jacques Barbéris, Chef för affärsområdet ESG på Amundi’s General Management:”Vi är stolta över att samarbeta med CDP i detta initiativ. Investerare måste sluta upp bakom de företag som stödjer en snabbare övergång av ekonomin till en koldioxidsnål modell och uppmuntra andra genom målinriktat engagemang.Mobilisering och konkreta åtgärder kan endast uppnås genom en gemensam förståelse för den målpåverkan som företagen sätter upp, och ett erkännande av de återstående insatserna som krävs. CDP:s nya temperaturvärderingar stödjer denna gemensamma resa när det ekonomiska och finansiella ekosystemet utvecklar nya metoder och data. Genom att vara bättre utrustade kan investerare både framtidssäkra sitt investeringsuniversum från effekterna av klimatförändringar och förbättra företagsdialogen.”

[1]  Dessa "pilot"-fonder tas som exempel. De använder inte CDP:s temperaturvärdering som en del av deras investeringsmål och process eller som en begränsning när det gäller säkerhetsval och portföljkonstruktion.

 

Till redaktören:

  • Den första versionen av redovisningen användes för att betygsätta Amundis medel.

  • I den första versionen av den offentliga redovisningen som utvecklats av CDP och WWF är standardtemperaturvärderingen för företag utan utsläppsminskningsmål 3,2° C. 
 

För ytterligare information eller exklusiva intervjuer, vänligen kontakta:

CDP :

Amundi:

 

About CDP

CDP is an international non-profit that drives companies and governments to reduce their greenhouse gas emissions, safeguard water resources and protect forests. Voted number one climate research provider by investors and working with institutional investors with assets of US$106 trillion, we leverage investor and buyer power to motivate companies to disclose and manage their environmental impacts. Over 8,400 companies with over 50% of global market capitalization disclosed environmental data through CDP in 2019. This is in addition to the over 920 cities, states and regions who disclosed, making CDP’s platform one of the richest sources of information globally on how companies and governments are driving environmental change. CDP is a founding member of the We Mean Business Coalition. Visit https://cdp.net/en or follow us @CDP to find out more.

 

About Amundi

Amundi, the leading European asset manager, ranking among the top 10 global players, offers its 100 million clients - retail, institutional and corporate - a complete range of savings and investment solutions in active and passive management, in traditional or real assets.

With its six international investment hubs, financial and extra-financial research capabilities and long-standing commitment to responsible investment, Amundi is a key player in the asset management landscape.

Amundi clients benefit from the expertise and advice of 4,500 employees in nearly 40 countries. Created in 2010 and listed on the stock exchange in 2015, Amundi currently manages over €1.5 trillion of assets.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar