Analysguiden: Finansiering ger utrymme

Report this content

Rapporten för det andra kvartalet 2019 var ungefär som väntat och resultatutvecklingen är främst relaterat till ökad aktivitet i bolaget. Viktigt är även att emissionen blev lyckad och kraftigt övertecknad. Vi ser ett motiverat värde på 9,4 (10,7) kronor per aktie i vårt basscenario.

Cell Impact har efter flertalet år av utveckling av sin teknik, nu kommit till kommersialiseringsfasen. Bolaget har en världsledande teknologi för tillverkning av flödesplattor till bränsleceller. En av de mer positiva händelserna är tyska Bosch prognos i samband med deras licensavtal med Power Cell där de ser att vätgas och bränsleceller kommer att utgöra 20 procent av samtliga elfordon år 2030. Detta innebär cirka 20 miljoner fordon. Då Bosch är en välrenommerad aktör i fordonsbranschen är detta ett ytterligt gott tecken på att marknaden håller på att vakna. Cummins pågående köp av bränslecellstillverkaren Hydrogenics samt flera uttalanden från stora aktörer på marknaden tyder på ökad aktivitet i närtid.

Under kvartalet har även ett antal intressanta order för vätgasdrivna bussar offentliggjorts, däribland 20 stycken från den belgiska tillverkaren Van Hool samt 15 stycken till Aberdeen i Skottland. I Frankrike har även den första bränslecellslinjen startats med en kommande flotta av sex bussar. I takt med takt med nya direktiv från EU parlamentet lär takten öka.

Vi har justerat våra estimat för resterande andra halvåret 2019 baserat på en något högre andel kostnader än tidigare bedömning. Personalkostnaderna väntas öka mer än vi tidigare förväntat under andra halvåret, främst på grund av den offensiva satsning bolaget gör. De externa kostnaderna blir på helåret också något högre vilket göra att vi justerar ned vår resultatförväntan för helåret. Fokus för bolaget i nuläget är främst att hålla takten med nuvarande efterfrågan och kvalificera teknik för stora volymer. Med våra nedjusterade prognoser beräknar vi ett värde per aktie om 9,4 (10,7) kronor i vårt bas-scenario. I ett mer positivt bull-scenario blir värdet per aktie 16,4 (18,0) kronor och i ett försiktigare bear-scenario 3,3 (4,3) kronor.

Läs hela analysen på Analysguiden. https://www.aktiespararna.se/sites/default/files/cell_impact_uppdatering_kv2_2019.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera