Analysguiden: Stark försäljningstillväxt

Report this content
Cell Impact redovisade en stark försäljningstillväxt under andra kvartalet om 270 procent. Analysguiden justerar upp deras försäljningsprognoser. 

Stark försäljningstillväxt
Cell Impact uppvisade en mycket stark försäljningstillväxt under andra kvartalet om 270% till 17,8 Mkr. Därmed ligger försäljningen efter första halvåret 2021 på samma nivå som under hela 2020. Detta trots att Covid-19 medfört leveransförseningar av produktionsutrustning. Efter att restriktioner kring pandemin nu gradvis lättar ökar aktiviteten i kundled. Vår bedömning är att Cell Impact kommer att visa en fortsatt positiv utveckling i tillväxten också under andra halvåret och in i 2022 och 2023.

Efter periodens slut fick Cell Impact Japan en order om 5,3 Mkr som kommer att få genomslag i resultaträkningen under andra halvåret. Därmed bygger bolaget vidare på sin orderstock från de order, bland annat Plug Power, som erhölls under första halvåret.

Efterfrågan på vätgas ökar och Cell Impact fortsätter planenligt arbetet mot mer storskalig produktion och kommersialisering av flödesplattor. Bolaget fortsätter i en ny fas att öka tillverkningskapaciteten i anläggningen i Karlskoga som möjliggör en högre produktionstakt för att möta efterfrågan. Fokus framåt ligger på egen utveckling av produktionsprocesser för att effektivisera tillverkningen.

Sammanfattning Q2
Intäkterna för andra kvartalet ökade kraftigt i jämförelse med motsvarande period ifjol och uppgick till 17,8 Mkr (4,8). Rörelseförlusten ökade dock och uppgick till -23,5 Mkr (- 13,3 Mkr). Bolagets kostnader, med investeringar i högre produktions- och marknadskapacitet och en utökad personalstyrka, har ökat för att kunna möta en väntad tillväxt i marknadsefterfrågan på flödesplattor. V/A för andra kvartalet uppgick till -0,41 kr (-0,30 kr).

Prognoser och utsikter
Vi har justerat upp våra prognoser för försäljningen för både 2021 och 2022. Resultatet väntas nå break-even under 2022. Kortsiktigt prioriteras kapacitetsexpansion och försäljningstillväxt framför lönsamhet och kassagenerering. Mot bakgrund av att bolaget är på väg mot kommersialisering och marknadsgenombrott bedömer vi att den kortsiktiga strategin håller och ger goda möjligheter för en god resultatutveckling på några års sikt. Även om kursen fallit av de sista månaderna och i samband med Q2-rapporten, har aktien stigit med 25% sedan årsskiftet och fördubblats jämfört med ett år sedan. Om bolaget fortsätter att leverera tillväxt och kan nå break-even nästa år finns det fortsatt potential mot tidigare nivåer kring 55 kr.

Läs hela analysen

Prenumerera