CellaVision AB (publ) genomför riktad emission för kommersiell expansion

CellaVision AB (publ) genomför riktad emission för kommersiell expansion CellaVision AB är ett ungt IT-företag vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra system till sjukvården för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar. Bolaget, som nu startar en expansiv kommersiell fas har genom en nyemission förstärkt sin kapitalbas med 75 miljoner kronor. Riskkapital-bolaget H&B Capital går in som ny, stor ägare genom att ta huvuddelen av emissionen (50 MSEK). Kapitalet kommer att användas för såväl kommersiell expansion som vidareutveckling av företagets produkter. CellaVisions grundare och huvudägare, Christer Fåhraeus, liksom de tidigare stora ägarna Atle Företagskapital Kompanjonfond KB och Centrecourts Tillväxtdepå nr 1 KB, tillför ytterligare kapital. Nytt kapital satsas också av Svenska Kyrkan. "Bolagets finansiella strategi syftar till att maximera sannolikheten för att lyckas föra ut CellaVisions produkter och teknologi på en världsmarknad. Bolaget har därför riktat denna emission till aktiva ägare som borgar för finansiell stabilitet, branschinsikt och tillväxtfokus. Detta passar väl in på H&B Capital, som tar huvuddelen av emissionen, liksom på våra övriga större aktiva ägare", säger Christer Fåhraeus, grundare och huvudägare, CellaVision AB. CellaVision står inför den första marknadsintroduktionen av produkterna * DiffMaster @ och ** CellAtlas @. Företaget kommer nu att lansera en rad system för celldifferentiering. "CellaVision står nu på tröskeln till den kommersiella fasen och emissionen ger oss möjlighet att förverkliga vår satsning på marknadssidan och att utveckla produkt-konceptet vidare. CellaVision får med den nya ägarkonstellationen tillgång till en bred kompetens på sjukhusmarknaden, samt ett internationellt kontaktnät", säger Yvonne Mårtensson. "CellaVision står för spetskompetens inom avancerad bildbehandling och automatisk mikroskopering. Ett otroligt spännade IT-företag med en enorm potentiell marknad och betydelse inom medicinsk diagnostik", understryker H&B Capitals Lars Gatenbeck. De större ägarna kommer efter emissionen att ha följande ägarandelar: Christer Fåhraeus 19%, H&B Capital 18%, Atle Företagskapital Kompanjonfond KB 12%, Förvaltnings AB Metallica 11% och Centrecourt 3% (inklusive Tillväxtdepå nr 1 KB). Det totala emissionsbeloppet, 75 miljoner, fördelar sig på knappt 1,4 miljoner aktier till en emissionskurs om 55 kronor. Emissionskursen har förhandlats fram under april-maj månad. Efter emissionen har företaget cirka 5 miljoner aktier fördelade på knappt 300 aktieägare. * DiffMaster är ett automatiserat mikroskop som används vid klassificering av vita blodceller och vid bedömning av röd morfologi (de röda blodcellernas form). Detta arbetsmoment görs traditionellt manuellt på centrala sjukhuslaboratorier. ** CellAtlas är en Internettjänst baserad på stora databaser av celler där man kan söka efter olika typer av cellbilder. CellAtlas kan även användas för utbildning inom cellmorfologi och för att delta i forum och on-line- diskussioner. CellaVision AB är ett ungt IT-företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag två produktområden; DiffMaster@ och Cellatlas@. De bygger båda på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. De flesta av de idag drygt 30 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara och är tekniska fysiker från Lunds Tekniska Högskola. Mer information finns på www.cellavision.com H&B Capital är ett nyetablerat riskkapitalbolag med en kapitalbas på över 800 MSEK att investeras i mindre och medelstora nordiska företag med stor tillväxtpotential. Fonden fokuserar på två sektorer: Health Care och Konsumentvaror. Bakom fonden står ett flertal nordiska institutioner och företag som 6 AP-fonden, Skandia, SPP, Orkla, LRF och Pharmacia. Inom Health Care området avser fonden att vara en ledande aktör inom E- health/IT inom hälsa/sjukvård och Functional Foods/Hälsomat. H&B Capital är bla huvudägare i Profdoc AS, skandinavisk marknadsledare inom journalsystem till primär- och företagshälsovård och Probi, ett forskningsbolag inom functional foods som utvecklat produkten Proviva. För ytterligare information, v.v. kontakta: Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB, 046-286 5820, 0708- 33 77 82 e-post yvonne.martensson@cellavision.se Christer Fåhraeus, grundare, 0708-595 314, e-post christer.fahraeus@cellavision.se Lars Gatenbeck, VD, H&B Capital, 08-454 30 87, e-post lars.gatenbeck@hbcapital.com Birgitta Plyhm, 070-207 3632 För bilder, se www.cellavision.com (Nyheter - Pressinformation - Bildarkiv) Fakta om CellaVision AB (publ) i juni 2000. Företaget CellaVision är ett ungt IT-företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag två produktområden; DiffMaster@ och CellAtlas@. De bygger båda på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. De flesta av de idag drygt 30 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara och är tekniska fysiker från Lunds Tekniska Högskola. CellaVisions affärsidé är att utveckla och marknadsföra system till sjukvården för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar. Visionen är att med hjälp av automatiserad mikroskopering, internetbaserad kommunikation och självlärande programvara för digital bildbehandling skapa en ny global standard inom medicinsk diagnostik. Därigenom vill man bidra till en förbättrad analyskvalitet och en mer kostnadseffektiv sjukvård. CellaVision grundades 1994 av Christer Fåhraeus för att utveckla ett automatiserat system för medicinsk mikroskoperingsanalys. I juli 1998 tillträdde Yvonne Mårtensson som VD. Ägare CellaVisions knappt 300 aktieägare har tillfört bolaget kapital i ett antal nyemissioner. Under 1999 tillfördes bolaget 36 miljoner i nyemissioner samt ytterligare 15 miljoner genom ett lån från Industrifonden. I juni 2000 tillfördes 75 miljoner för att användas i den nu kommande kommersiella expansionen. Christer Fåhraeus är huvudägare och efter emissionen kommer de större ägarna att ha följande ägarandel; Christer Fåhraeus 19%, H&B Capital 18%, Atle Företagskapital Kompanjonfond KB 12%, Förvaltnings AB Metallica 11% och Centrecourt 3%(inkl. Tillväxtdepå nr 1 KB). Produkterna Företaget har idag två produktområden. De bygger båda på CellaVisions celldatabaser och kommer att finnas kommersiellt tillgängliga efter sommaren. DiffMaster, ett system för automatiserad differentialräkning av leukocyter i blod samt bedömning av röd morfologi (de röda blodcellernas form). Systemet testas idag kliniskt på tre svenska universitetssjukhus. Testerna kommer att ligga till grund för en FDA-ansökan. CellAtlas, ett web-baserat verktyg som förenklar cellanalys och diagnos. Produkten har tre huvudfunktioner; referensbibliotek, interaktiv utbildning samt ett kommunikationsforum. Produkten finns på www.cellatlas.com. Stort intresse har visats för båda produkterna. De har introducerats för kliniska kemister och biomedicinska analytiker under våren vid två tillfällen; Svenska Kliniska Kemisters vårmöte i Stockholm i maj samt Nordiska Föreningen för Kliniska Kemister i Bergen första veckan i juni. Marknad CellaVisions affärsidé är att automatisera det manuella mikroskoperingssteget i medicinska analyser. Totalt utförs ca 2-3 miljarder mikroskoperingsanalyser per år i sjukvården världen över. Av dessa är ca 200 miljoner manuella klassificeringar av vita blodceller. Arbetet kring dessa analyser uppskattas till ett värde av 20 miljarder kronor. Behovet av rationalisering inom området är därför stort. Marknadsintroduktionen av produkterna DiffMaster och CellAtlas ska nu påbörjas. DiffMaster används vid klassificering av vita blodceller och bedömning av röd morfologi. CellaVision uppskattar marknaden för DiffMaster till ca 30 000 laboratorier världen över som är stora nog att ha potential för att automatisera analysprocessen. Nästa applikation kommer att bli analysmjukvara för benmärgsprover och sedan kommer man att gå vidare till olika typer av patologiska vävnadsprover. CellAtlas är en Internettjänst baserad på stora databaser av celler där man kan söka efter olika typer av cellbilder. CellAtlas kan även användas för utbildning inom cellmorfologi och för att delta i forum och online- diskussioner. CellAtlas riktar sig till samma typ av laboratorier som Diffmaster men inte enbart till dem som är stora nog för automatisering. Det finns betydligt fler mindre laboratorier och utbildningsenheter än de 30 000 som nämnts för DiffMaster. Tekniken bakom CellaVisions bildanalys bygger på stora bilddatabaser och neurala nätverk. Man bedriver en aggressiv patentpolitik och har idag ett patent beviljat, tretton patentansökningar inlämnade och ett flertal patentansökningar under utarbetande. Företaget besitter unik spetskompetens inom följande områden; * Världsledande algoritmteknik för autofokusering * Avancerad bildbehandling och analys * Egenutvecklad neural nätverksmotor * Avancerad klassificeringsteknologi * Virtuellt mikroskop För ytterligare information www.cellavision.com Yvonne Mårtensson, 046-286 58 20 e-post: yvonne.martensson@cellavision.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00210/bit0002.pdf

Dokument & länkar