CellaVision AB förstärker sin organisation

CellaVision AB förstärker sin organisation Genom att tillsätta ett antal nyckelpersoner på strategiska poster stärker CellaVision sin befintliga organisation. Bolaget står därmed väl rustat inför den förestående kommersialiseringen och marknadsintroduktionen av DiffMaster och CellAtlas . CellaVisions affärsidé är att utveckla och marknadsföra system till sjukvården för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar. "Vi går nu från att vara ett rent utvecklingbolag till att även vara ett kommersiellt bolag och därför har vi under sommaren och hösten förstärkt vår organisation med nyckelpersonal på marknadssidan", säger Yvonne Mårtensson, VD. Ulf G Andersson har anställts som marknadsdirektör på CellaVision AB. Ulf har 15 års internationell branscherfarenhet och kommer närmast ifrån Dako A/S där han under de senaste 4 åren varit internationell marknadsdirektör. "CellaVision kommer att få en världsledande position inom digital cellanalys, primärt genom DiffMaster som är ett komplett system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar " säger Ulf G Andersson. "Tempo och timing är viktiga komponenter när vi nu går in i en aktiv lanseringsfas. Intresset för våra produkter är redan fenomenalt stort," säger en nöjd marknadsdirektör. Lars Juliusson har anställts som försäljningschef Norden på CellaVision AB. Lars kommer närmast från Carl Zeiss AB där han arbetat som försäljningschef för Affärsområde Mikroskopi. "Som försäljningschef tycker jag det är viktigt att CellaVision har en mycket nära kontakt med användarna i Norden. Vi ser det som ytterst viktigt att få information om och testa kommande utvecklingar av våra produkter tillsammans med användarna. Samtidigt är ju detta en chans för laboratorierna i Norden att bli pionjärer inom denna nya teknik ", säger Lars Juliusson. Försäljningsorganisationen kommer på sikt att utökas med egna säljare eller agenter i respektive land. Peter Wilson har anställts som produktchef för DiffMaster på CellaVision AB. Peter kommer närmast från en anställning som produktchef på Foss Tecator och har arbetat med liknande bildanalyssystem i 5 år. "Som produktchef är en av mina huvuduppgifter att se till att DiffMaster uppfyller marknadens högt ställda krav på analysnoggranhet, tillförlitlighet och användarvänlighet," säger Peter Wilson. "Genom att jobba mycket nära våra kunder och ta till vara deras önskemål om nya framtida analysmöjligheter är jag säker på att CellaVision kommer att skapa en ledande position som leverantör av digitala system för cellanalys och diagnostik." Theodor Sjögren har fått en ny befattning som produktchef för den internetbaserade tjänsten CellAtlas, www.cellatlas.com. Theodor har tidigare arbetat som marknadsutvecklare, och har nu funnits i organisationen i ett år. "Marknadsintroduktionen av siten är redan igång och för tillfället är vi ute och demonstrerar CellAtlas på laboratorier runt om i Sverige", säger Theodor Sjögren. "Vi bearbetar även den internationella marknaden parallellt. Responsen har redan varit mycket god." Tidigare under året har även följande personer anställts på marknadsavdelningen; Ingmar Nelson, kundsupportansvarig, kommer närmast från Roche Diagnostics, Susanna Rehn, marknadskoordinator, tidigare Euro Finans AB samt Lisa Palm som är produktspecialist och har tidigare arbetat som BMA på Lunds Universitetssjukhus. För ytterligare information var vänlig kontakta: Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB, 046-286 5820, 0708-33 77 82, yvonne.martensson@cellavision.se CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag två produktområden; DiffMaster och CellAtlas . De bygger båda på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. De flesta av de idag 40 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara. Mer information finns på www.cellavision.com. Fotografier finns att hämta på www.cellavision.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00610/bit0002.pdf

Dokument & länkar