Inbjudan

Inbjudan till CellaVisions monter B06:29 på med.xpo Stockholmsmässan, 28-30 november 2001 * I montern kommer vi att visa DiffMastertm. Ett system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och bedömning av röd morfologi, vilket idag utförs genom manuell mikroskopering. * Representanter från Universitetsjukhuset MAS i Malmö kommer att finnas i montern för att redovisa resultatet av sin studie om användning av DiffMaster i sin verksamhet. * Vi kommer också att ha en tävling för morfologiskt kunniga i cellklassificering med hjälp av DiffMaster. * CellaVisions internetbaserade referensdatabas och utbildningsverktyg, cellatlas.com, har utvecklat en modul för kvalitetssäkring tillsammans med EQUALIS. EQUALIS är ett organ för kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige. Denna modul kommer att visas i både CellaVisions och EQUALIS (B06:40) monter. CellaVisions VD, Yvonne Mårtensson och CFO Peter Åkerlund kommer även att deltaga i Connect Sweden, Biomedical Partnership forum, på Stockholmsmässan 28-29 november. ........................................................................ För bokning av personlig presentation och förevisning v.v. kontakta Yvonne Mårtensson 0708-33 77 82. ........................................................................ CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. www.cellavision.com Välkomna! 2001-11-26 CellaVision under 2001 2001 har varit ett händelserikt år för Lund-baserade CellaVision. De första exemplaren av CellaVisions produkt DiffMastertm har sålts i Norden och distributionsavtal har skrivits med Sysmex Europe. Dessutom har CellaVision förvärvat TII i USA och är därmed etablerade på den amerikanska marknaden. Under året fick CellaVision det viktiga FDA (Food and Drug Administration) godkännandet att sälja DiffMastertm Octavia i USA. Instrumentet förlanserades under den stora AACC-kongressen i Chicago mot slutet av sommaren. CellaVision och Sysmex Europe GmbH har tecknat ett avtal om distribution av DiffMastertm på den tyska marknaden. Diskussioner pågår även angående distribution i andra europeiska länder. CellaVision har också sålt DiffMaster till sin första kund i Sverige, Universitetssjukhuset MAS i Malmö. I början av hösten genomfördes, genom det helägda dotterbolaget CellaVision Inc., ett strategiskt förvärv av den amerikanska verksamheten Triangle Imaging Inc. (TII) från Triangle Biomedical Sciences Inc.(TBS). TII, tidigare känt som IMI, Intelligent Medical Imaging var tidigare CellaVisions ledande konkurrent inom digital analys av vita blodceller. TII är baserade i Jupiter, Florida där nu CellaVision Inc. fått sin bas. Kort därefter genomfördes den första försäljningen av ett MICRO21 instrument i USA i CellaVisions namn. Under Medica i Düsseldorf i förra veckan tecknades ett avtal med Kormed i Korea om distribution av DiffMastertm Octavia på den koreanska marknaden. Kormed har lång erfarenhet av att arbeta mot CellaVisions målgrupp. För ytterligare information var vänlig kontakta: Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB, 046-286 4401, 0708-33 77 82, yvonne.martensson@cellavision.se [REMOVED GRAPHICS] CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag två produkter; DiffMastertm och CellAtlastm. De bygger båda på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. De flesta av de idag 50 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara. Mer information finns på www.cellavision.com DiffMastertm lokaliserar, identifierar och förklassificerar blodceller genom automatisk mikroskopering och avancerad bildbehandling. Mikroskopet är kopplat till en dator med en mjukvara som är byggd på en stor celldatabas. Mjukvaran styr mikroskop och kamera som letar upp och tar bilder på blodceller och föreslår en klassificering av cellerna, för närvarande 15 olika typer. Operatören identifierar och verifierar DiffMasters föreslagna klassificering av varje cell direkt på skärmen. MICRO21 är ett instrument som jämfört med DiffMaster har en mer automatiserad provinmatning och därmed riktar sig till större laboratorier. MICRO21 finns installerade hos ett femtiotal kunder, de flesta på sjukhuslaboratorier i USA. CellAtlastm, www.cellatlas.com, är ett Internet-baserat referensbibliotek av högkvalitativa cellbilder, med applikationer för utbildning och kvalitetssäkring. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00670/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00670/bit0002.pdf

Dokument & länkar