Riktad nyemission genomförd i CellaVision

Riktad nyemission genomförd i CellaVision Totalt omfattar den riktade nyemissionen 73 Mkr före avdrag för emissionskostnader. De befintliga huvudägarna H&B Capital, Christer Fåhraeus, Metallica och Företagskapital Kompanjonfonden tillskjuter 40 Mkr. Skandia Liv går in som ny institutionell ägare med 25 Mkr och blir därmed 5:e största ägare. Andra befintliga ägare tecknar sig för 8 Mkr. Kapitalet skall användas till fortsatt internationell lansering av bolagets produkt DiffMastertm, samt vidareutveckling av mjukvaruapplikationer och hårdvaruplattform. "Vi är mycket nöjda med det förnyade förtroendet från våra befintliga aktieägare och att vi har fått in Skandia Liv som ny institutionell ägare. Med detta kapitaltillskott har vi nu möjlighet att välja optimal tidpunkt för en kommande börsintroduktion. CellaVision befinner sig i en synnerligen stark expansionsfas. Under nästa år kommer vi att inleda försäljning utanför Norden på nyckelmarknader i Europa och via vårt dotterbolag i USA", säger Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB. "Den framgångsrikt genomförda emissionen bekräftar CellaVisions kvaliteer som ett ledande svenskt tillväxtbolag inom medicinsk teknik. Företaget har en unik spetskompetens inom medicinsk bildanalys som man nu har lyckats ta fram till kommersiell fas", säger Lars Gatenbeck, styrelsemedlem i CellaVision och VD i H&B Capital. Styrelsen för CellaVision AB (publ) beslöt på styrelsemöte den 14 december 2001 att, i enlighet med lämnat bemyndigande av ordinarie bolagsstämma 2001, genom nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets aktiekapital med högst 398.410,50 kronor. Detta skall ske genom nyteckning av högst 2.656.070 aktier på vardera nominellt 15 öre. De nya aktierna, som berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret 2001, skall emitteras till en kurs av 27,50 kronor per aktie. Betalning för de nya aktierna skall ske senast den 20 december 2001. Aktierna har tecknats av befintliga aktieägare och/eller institutionella placerare, som enligt inbjudan till teckning anmält sitt intresse under perioden 3 december till 13 december. För ytterligare information var vänlig kontakta: Yvonne Mårtensson, VD, CellaVision AB, 046-286 4401, 0708-33 77 82, yvonne.martensson@cellavision.se Peter Åkerlund, Ekonomichef, CellaVision AB, 046-286 4403, 0708-338168 peter.akerlund@cellavision.se [REMOVED GRAPHICS] CellaVision AB (publ) är ett ungt högteknologiskt företag vars kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Företaget besitter spetskompetens inom avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering. CellaVision har idag två produkter; DiffMastertm och CellAtlastm. De bygger båda på CellaVisions celldatabaser och är verktyg för att förenkla cellanalys och diagnos. De flesta av de idag 50 anställda arbetar med produktutveckling av mjukvara. Mer information finns på www.cellavision.com DiffMastertm lokaliserar, identifierar och förklassificerar blodceller genom automatisk mikroskopering och avancerad bildbehandling. Mikroskopet är kopplat till en dator med en mjukvara som är byggd på en stor celldatabas. Mjukvaran styr mikroskop och kamera som letar upp och tar bilder på blodceller och föreslår en klassificering av cellerna, för närvarande 15 olika typer. Operatören identifierar och verifierar DiffMasters föreslagna klassificering av varje cell direkt på skärmen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar