Cellectricon AB licensierar patenterad teknologi till Axon Instruments.

Cellectricon AB licensierar patenterad teknologi till Axon Instruments. Cellectricon (Göteborg) meddelar idag att de har träffat ett licensavtal där Axon Instruments (Union City, CA) får tillgång till patenterad transfektions- teknologi som ägs av Cellectricon. Enligt avtalet kommer Axon att tillämpa Cellectricons elektroporeringsteknik i deras Axoporator, en produktlinje för tillförsel av läkemedel, DNA och biomolekyler till celler och som främst är riktad mot läkemedelsindustrin. Avtalet med Axon omfattar en engångssumma såväl som framtida royalties. Jakob Lindberg, Cellectricons VD förklarade "Vi är mycket glada över att Axon använder vår patenterade elektroporeringsteknologi i sin nya Axoporator produkt. Vi ser detta avtal som början på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete mellan de båda bolagen. Detta avtal bekräftar styrkan i Cellectricons omfattande och gedigna patentportfölj. Vidare stöder det vår strategi att ut-licensiera en del av vår patentportfölj eftersom Cellectricon fokuserar på att förse sina kunder med produkter såsom högeffektiva cellbaserade plattformar för läkemedelstestning". Alan Finkel, Axons VD tillade " Transfektionstekniker såsom elektroporation utgör en viktig del av den moderna molekylärbiologin främst inom stamcellsforskning och genomik. När dessa forskningsområden nu expanderar ställs det större krav på mer avancerade transfektionsverktyg. Axoporator är det första instrumentet som kan användas för enstaka celler och möjligör därmed att mer komplexa och avancerade experiment kan utföras. Det är den första av en ny generation transfektionsprodukter som kommer att förse forskare och läkemedelsföretag med unika möjligheter att modifiera enstaka celler." Elektroporation är en teknik med vilken DNA, RNA, proteiner, färgämnen, läkemedel och andra molekyler kan introduceras till celler. Genom att exponera en cell för en transient elektrisk ström bildas små porer i cellens membran genom vilka molekyler kan transporteras in i cellen. En por kan hållas öppen i flera minuter och efter att poren stängs fungerar cellen som vanligt igen. Cellectricons teknik erbjuder unika möjligheter att tillföra molekyler till enstaka celler. Detta är speciellt viktigt när endast ett litet antal celler är tillgängliga eller när forskare vill nå specifika celler. Cellectricons patenterade teknik gör det möjligt att manipulera enstaka celler med mer kvalitativa och snabbare utbyten jämfört med traditionella elektroporeringstekniker. Om Cellectricon AB Cellectricon AB (www.cellectricon.com) är ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar biochips för cell-baserad testning och utveckling av läkemedel. Cellectricon har med framgång lanserat sin första produkt DynaflowTM, ett verktyg för testning av läkemedel som verkar på jonkanaler. DynaflowTM har redan tillämpats av flera av världens största läkemedelsföretag. Cellectricon arbetar med samma mikrofabrikationstekniker som inom datorindustrin men skräddarsyr biochip som kommunicerar med en biologisk komponent, exempelvis en cell. Cellectricon utvecklar produkter som ökar produktiviteten för framtagning och testning av läkemedel. Företaget startades år 2000 och har en bred och solid patentportfölj inom flera områden, t.ex. cell- baserad läkemedelsanalys, elektrofysiologi, mikrofluidik och mikrofabrikation. Företaget har stadigt expanderat, från 2 anställda vid starten 2000 till dagens 28. Cellectricon ägs idag huvudsakligen av Investor Growth Capital, Innovationskapital, Karolinska Investment Fund och anställda. För mer information och för nedladdning av press kit samt hög upplösta bilder, besök: www.cellectricon.se Om Axon Axon Instruments, Inc., (www.axon.com) located in Union City, California and Melbourne, Australia, was founded in 1983. It produces a broad spectrum of instrumentation and software for genomics, cellular neurosciences and cell-based screening. In genomics and cellular neurosciences, Axon is already widely recognized as the world's pre- eminent manufacturer. The company's goal is to produce a range of superior yet affordable instrument and software systems for drug discovery aimed at the pharmaceutical industry, biotechnology companies and academic researchers. Axon Instruments is a California corporation listed on the Australian Stock Exchange (symbol: AXN.AX). För ytterligare information kontakta: Cellectricon AB Axon Instruments Jakob Lindberg, VD Al Walter Tel: +46 70 569 5471 Product Line Manager jakob.lindberg@cellectricon.se Phone: +1 510 675 6281 alw@axon.com Susanne Orwar Kommunikationsansvarig Tel: +46 31 760 35 15 susanne.orwar@cellectricon.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Cellectricon AB is a Swedish Biotech Tools Company that develops life science tools for the pharmaceutical and biotechnology industries. The company provides advanced microchip-based tools for productivity increases in the drug discovery process.

Dokument & länkar