CELLINK beviljas patent för ”3D printer and a method for 3D printing of a construct” från PRV

CELLINK har beviljats patent för en metod för att skriva ut vävnadskonstruktioner med en 3D-Printer. Patentskyddet gäller för den svenska marknaden, och bolaget bedriver även processen för att utöka patentskyddet på fler marknader.

Patentskyddet från det svenska Patent och registreringsverket visar på unicitet och innovations höjd. Patentet omfattar en metod som möjliggör avancerad kalibrering och utskrift av konstruktioner med höga krav på precision och reproducerbarhet.

”Vi är nöjda med att få detta patentet beviljat vilket är ett bevis på att vi arbetar starkt med innovativa teknologier och att skydda våra produkter och vår teknik. Detta hjälper oss att bygga en långsiktig affär med rätt fokus och värde för kunder och investerare.” – Erik Gatenholm, CEO

Det beviljade patentet stärker bolagets skydd för immatreilla rättigheter och ligger i linje med bolagets strategi. Bolaget är i en fas där stort fokus ligger på utveckling av innovativa lösningar för att möjliggöra utskrift av olika vävnader och organ.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar