CELLINK BIO X vinner stora designpriset 2019

3D bioprintern BIO X som skriver ut mänsklig vävnad tilldelas Stora Designpriset 2019. Bakom innovationen står CELLINK som tillsammans med Semcons designavdelning har formgivit printern med ett användarvänligt och nytänkande formspråk. 

Stora Designpriset delas ut av Teknikföretagen för att uppmärksamma design som en avgörande faktor för konkurrenskraft och lönsamhet. I den årliga prestigefulla designtävlingen koras vinnaren av en jury bestående av framstående experter inom designområdet i Sverige. 

”En betydande vinst för oss och BIO X. Med väldesignad mjukvara och funktionell produktdesign har BIO X möjliggjort att nå ut med 3D Bioprinting till hundratals labb världen över.” säger Anton Andren, Hardware Project Manager på CELLINK. 

3D bioprintern BIO X använder sig av ett unikt biobläck för att skriva ut mänsklig vävnad. CELLINK har kommersialiserat produkter så som biobläck och bioprintern BIO X. Dessa produkter används i forskning inom life science för att till exempel kunna göra medicinska tester på mänsklig vävnad. 

Juryns motivering: 

CELLINK har inte bara lyckats bygga en revolutionerande bioskrivare, utan har också tillgängliggjort den för forskare genom ett omfattande kostnadseffektivt samarbete. Genom en smart futuristisk design som har en låg tröskel i användning har man bäddat för att lösa komplexa problem. 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                    Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                        Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                       Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email:eg@cellink.com                                                   Email:gd@cellink.com 

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK. 

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar