CELLINK del av samarbete för att förbättra behandlingen för brännskadade

CELLINK arbetar med Umeå universitet och GE Healthcare för att utveckla en transplanterbar hudkonstruktion för att ge patienterna bättre livskvalitet.

Traditionellt har patienter med svåra brännskador fått keratinocytbaserade epidermalaarktransplantationer. Dessa transplantationer kan emellertid inte ersätta svettkörtlar, nerver eller kärl, vilket lämnar patienter långt ifrån botade. Patienterna hud behöver fuktas två gånger dagligen och stanna inne när det är för varmt. Upplever de ytterligare smärta och klåda finns inga andra behandlingsalternativ än att minska den totala aktiviteten.

CELLINK kombinerar expertis med Umeå universitet och GE Healthcare för att utveckla alternativa transplantationer som främjar nervregenerering och reducerar patientlidande vid källan. De nya transplantationerna kommer att innehålla talgkörtlar eller de typer av celler som kan regenerera hudlager, nerver och kärl, vilket ger en innovativ lösning för att förbättra patienternas livskvalitet.

Projektet kommer att genomföras genom samarbete med brännskadecenter i Norge, Finland, Danmark och Nederländerna, och forskarna hoppas börja behandla patienter år 2020. 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                                      Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                                    Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                               Email: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Prenumerera

Dokument & länkar