CELLINK har beviljats ett patent för "3D-bioprinter och ett 3D-bioprinter system" från det Svenska Patent- och registreringsverket

CELLINK har beviljats ett patent för sin unika intelligenta printhuvudteknik för bioprintning som gör det möjligt för dess användare att enkelt utbyta och utnyttja deras printhuvuden och verktygshuvuden för att tillgodose deras behov. Patentskyddet gäller den svenska marknaden. Företaget genomför också processen för att utöka patentskyddet i ytterligare länder.

Patentskyddet (SE 542653) från Patent- och registreringsverket (PRV) visar unicitet och innovationshöjd. Den intelligenta och utbytbara printhuvudtekniken används i CELLINKs BIO X bioprintning-plattform, BIO X och BIO X6 - utformad för att vara den mest flexibla bioprintnings-plattformen för att skriva ut komplexa vävnadsstrukturer.

För bioprintingsapplikationer som kräver flera celler och användning av bioink vid olika temperaturer och upplösningar är BIO X bioprintning-plattform den mest mångsidiga bioprintern utrustad med intelligenta och utbytbara printhuvuden, vilket gör att användare enkelt kan välja de printhuvuden eller verktygshuvud de behöver: Uppvärmt pneumatiskt printhuvud, termoplast printhuvud, temperaturkontrollerat pneumatiskt printhuvud, elektromagnetisk dropp printhuvud, sprutpumps printhuvud, ljushärdande printhuvud och HD Kamera verktygshuvud.

”Vårt team på CELLINK är glada och exalterade över att få detta patent beviljat för våra revolutionerande intelligenta printhuvud och bioprintningsteknologi. Vi är säkra på att dessa innovationer, i våra kunders händer, kommer att fortsätta bana väg för medicinens framtid. ” - Dr. Héctor Martínez, CTO

Det beviljade patentet förstärker företagets skydd för intellektuella egenskaper och kompletterar en komplett portfölj av bioprintningslösningar som utvecklas på CELLINK.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                 Gusten Danielsson, CFO

Telefon (Sverige): +46 73 267 00 00      Telefon (Sverige): +46 70 991 86 04

Telefon (US): +1 (650) 515 5566             Telefon (US): +1 (857) 332 2138

E-mail: eg@cellink.com                            E-mail: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK är ett nischat life-science bolag som utvecklar och levererar life-science lösningar för cellkultivering. Vi fokuserar på tre applikationsområden som inkluderar bioprinting, analysis och liquid handling & bioprocessing för att möjliggöra ett komplett erbjudande inom vår niche av life-science lösningar. Målet är att utveckla och kommersialisera cellkultiveringsteknologier som kan leda till att forskare har möjligheten att skapa mänskliga organ från 3D-bioskrivning. Bolaget grundandes 2016 och har installerat sina produkter i mer än 55 länder, CELLINK förändrar framtidens medicin. För mer information, vänligen besök www.cellink.com. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet CLNK B.

Prenumerera

Dokument & länkar