CELLINK lanserar nya vävnadsmodellkit

De nya vävnadsmodellkitten har utvecklats för att ge kunderna vävnadsspecifika biobläck och antikroppar. Kitten inkluderar antikroppar från Atlas Antibodies, en samarbetspartner med stor erfarenhet av antikroppsutveckling och produktion.

CELLINK, världens första Bioink företag och en global ledare inom bioprintersystem och biobläck, fortsätter att utveckla nya sätt att stärka sin position inom området.

Idag meddelar CELLINK lanseringen av två nya vävnadsmodellkit - CELLINK SKIN Kit och CELLINK LIVER Kit. Dessa kit ger användarna värdefull information om fenotypen hos deras vävnadsmodeller. Denna insikt möjliggör en bättre förståelse för vävnadshälsa och hjälper forskare att utveckla tillförlitliga vävnadsmodeller för läkemedelsscreening och kosmetiskprövning. Med denna lansering fortsätter bolaget att öka sin produktportfölj och erbjuda ett alltmer omfattande utbud av verktyg för att förbättra forskningen inom området.

Dessa kit är kommersiellt tillgängliga nu via CELLINK och partners. Lanseringen är det första av ett flerfasinitiativ för att bättre kunna tillgodose våra samarbetspartners behov.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                                                  Gusten Danielsson, CFO

Telefon EU +46 73 267 00 00                                                                      Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                                                    Telefon US +1 (857) 332 2138 

Email: eg@cellink.com                                                                              Email: gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar