CELLINK och forskningscentret för vuxna stamceller vid Seoul nationella universitet tillkännager nytt samarbete inom bioprintningsforskning

CELLINK och forskningscentret för vuxna stamceller vid Seouls nationella universitet (SNU) undertecknade ett samförståndsavtal för att utforska utvecklingen av bioprintade lever- och hudvävnadsmodeller. Samförståndsavtalet ger ett ramverk för att utveckla organoid- och sjukdomsmodeller som kan användas för screening och framtagning av läkemedel. Målet är att utvärdera kompatibiliteten av iPSC-härledd hepatocyter som bioprintats med CELLINKs specifika leverbiobläck. Projektet kan leda till fler applikationer och protokoll för läkemedelsscreening.

CELLINK kan med sin breda portfolio av vävnadsspecifika biobläck bidra med en djup kunskap inom 3D levande modellutveckling, speciellt inom stamceller och levermognad. För att säkerställa biokompatibilitet med cellodlingsprover testar CELLINKs forskningsteam internt olika variationer av nya biobläck och bestämmer kompositionen som bäst efterliknar det tilltänkta målet extracellulär matris.

"Detta är det första steget och vi är glada att vara en del av CELLINK inträde i asiatiska länder. Jag tror att CELLINK har en kompletterande teknik till forskningscentret för vuxna stamceller SNU, liksom många andra institutioner och företag som de kan arbeta med i framtiden att fortsätta att förändra framtidens medicin. " säger professor Kyung-Sun Kang.

"Vi är glada att samarbeta med ett av de största laboratorierna i Sydkorea för att främja detta forskningsområde", säger Tomoko Bylund, CELLINKs försäljningschef i Asien.

"Vi ser fram emot att tillhandahålla den kompletterande kompetensen som krävs för att förbättra forskningsinsatserna och se till att SNU fortsatt är en pionjär i Asien, och runt om i världen. Vi kommer att ge dem praktisk träning inom de senaste bioprintingsteknikerna, och med tid kan denna teknik ha en stor inverkan på industrin ", säger Itedale Namro Redwan, Chief Scientific Officer.

I samarbetet kommer CELLINK och SNU att använda biobläck från LAMININ och CELLINK X-serierna för att ge den specialiserade miljön som levercellerna behöver för att trivas.

För mer information, vänligen kontakta
Erik Gatenholm, CEO                                                                         Gusten Danielsson, CFO
Telefon: +46 73 267 00 00                                                                  Telefon: +46 70 991 86 04
E-mail: eg@cellink.com                                                                      E-mail:gd@cellink.com  

Om CELLINK

CELLINK har skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 80 00, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK. 

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar