CELLINK och Lonza ingår samarbete för att erbjuda kompletta arbetsflöden för 3D cellkultivering

CELLINK och Lonza ingår samarbete för att erbjuda kompletta arbetsflöden för 3D cellkultivering

  • I samarbete med Lonza erbjuder CELLINK nu en omfattande lösning för tredimensionell (3D) bioprinting som syftar till att förbättra kompletta arbetsflöden inom 3D cellkultivering.
  • Lösningen kombinerar CELLINK’s 3D bioskrivare och biobläck med Lonzas primära celler och odlingsmedier för att bemöta cellbiologers behov av avancerad bioprinting av komplexa tredimensionella mänskliga vävnadskonstruktioner.
  • Enligt avtalet kommer CELLINK förse marknaden med fullständiga lösningar genom sina globala försäljningskanaler med stöd av Lonzas väletablerade logistikprocesser.

Ginger Lohman, Biodispensing Product Manager, CELLINK:

“Allt vi gör på CELLINK, från levande cellvisualisering till innovativa bioskrivare och biobläck, gör vi för att erbjuda våra kunder de produkter och den service som de behöver för att kunna bedriva effektiv och ändamålsenlig forskning relaterad till några av vår tids största och viktigaste utmaningar som exempelvis cancerbehandling, regenerativ medicin samt testning och utveckling av läkemedel för att nämna några. När möjligheten att expandera vår produktportfolio med kompletta 3D cellkultiveringsflöden uppkom, var alla överens om betydelsen av att hitta rätt partner att alliera sig med. Vi är övertygade om att det är Lonza.”

Katrin Hoeck, Head of Marketing for Cell Analysis and Testing Solutions, Lonza:

“Cellbiologi- laboratorier söker ständigt efter nya, innovativa teknologier som förbättrar deras experimentella arbetsflöden och hjälper dem att leverera sitt löfte relaterat till att leverera nästa forskningsgenombrott. Vårt breda utbud av mänskliga celler är specifikt utvecklade för att möjliggöra för forskare att utveckla biologiska in vitro system som närmare reflekterar sjukdomsbiologi. Detta nya samarbete med CELLINK gör det möjligt för våra kunder att bygga fysiskt relevanta 3D-modeller som påsskyndar målidentifiering/-validering, undersökning av mekanismer och säkerhetstestning av nya läkemedel.”

Göteborg, 10 juni 2020 – CELLINK och Lonza har ingått samarbete i att erbjuda en omfattande lösning för tredimensionell (3D) bioprinting som syftar till att optimera och öka tillgängligheten för kompletta arbetsflöden inom 3D cellkultivering. Lösningen kombinerar CELLINK’s 3D bioskrivare och biobläck med Lonzas breda utbud av mänskliga celler och odlingsmedier. Denna högpresterande produktportfolio gör det nu möjligt för cellbiologer att utföra ännu mer krävande 3D bioprintings-projekt och markant höja nivån på deras vetenskapliga forskning.

Enligt avtalet kommer CELLINK förse marknaden med den färdiga lösningen genom sina globala försäljningskanaler med stöd av Lonzas väletablerade logistikprocesser.

Laboratorier för cellbiologi världen över ökar alltmer sin tillämpning av tredimensionella (3D) framför tvådimensionella (2d) cellkultiveringsmetoder eftersom 3D cellkultivering bättre efterliknar cellernas naturliga miljö pch erbjuder mer exakta och pålitliga sätt att förutse och analysera cellernas beteende. Emellertid när forskare tittar på att skapa alltmer komplexa 3D-konstruktioner är det viktigare än någonsin att hitta lösningar på de tekniska utmaningar som finns för struktur och material. 3D bioprinting har visat sig vara en kraftfull teknologi för att ta fram komplexa 3D vävnader för forskning inom läkemedelsindustrin.

CELLLINKs breda produktportfolio av användarvänliga och flexibla bioprinters erbjuder förbättrade nivåer av sterilitet, precision och mångsidighet. Vidare är företagets biobläck världens första universella biobläck framtaget för att skriva ut komplexa tredimensionella mänskliga vävnadskonstruktioner oavsett bioprinter. Med en överlägsen biokompatibilitet, cellviabilitet, printbarhet och konsistens kan detta biomaterial modifieras med peptider och tillväxtfaktorer för att utveckla serier av specialanpassade sammansättningar av biobläck för att möta varierande applikationsbehov.

Robusta och livskraftiga celler är en grundläggande komponent för alla applikationer inom 3D bioprinting och cellkultivering. Lonza erbjuder ett omfattande utbud av kvalitativa mänskliga celler och odlingsmedier specifikt utvecklade för att förbättra den experimentella pålitligheten och valideringen. Alla celler är etiskt och autentiserade genom kvalitetskontrolltestning. Odlingsmedierna är anpassade för varje enskild celltyp för att uppnå optimal och jämn tillväxt samt bibehålla de vävnadsspecifika karaktärsdragen.

För mer information om CELLINKs portfolio av 3D bioskriva och biobläck, se https://www.cellink.com/lonza-cellink/.

Mer information kring Lonzas celler och odlingsmedier finns på https://bioscience.lonza.com/Products/Primary-and-Stem-Cells/c/2.

Kontaktuppgifter CELLINK

Erik Gatenholm, CEO
CELLINK
Phone (Sweden): +46 73 267 00 00

Phone (US): +1 (650) 515 5566

eg@cellink.com

Gusten Danielsson, CFO
CELLINK
Phone (Sweden): +46 70 991 86 04

Phone (US): +1 (857) 332 2138

gd@cellink.com

Om CELLINK

CELLINK är ett världsledande bolag inom utveckling och levererans av life-science lösningar som utrustar laboratorier och forskare världen över med banbrytande teknologier som driver på vetenskapliga genombrott. Med passion för kvalitet och innovation har våra produkter bidragit till revolutionerande framsteg inom akademin och klinisk medicin.

CELLINK’s lösningar främjar och accelererar den vetenskapliga processen hos universitet, sjukhus, läkemedelsföretag samt allmänna och kommersiella laboratorier i över 55 länder. Vår branschkännedom, engagemang för innovation och passion för att ligga i absoluta framkant har positionerat oss som den drivande marknadskraften inom 3D bioprinting och cellkultivering. Vi strävar efter att flytta fram gränserna för vad som är möjligt inom regenerativ medicin och farmaceutisk utveckling samt att inspirera göra det möjligt för våra samarbetspartners att övervinna alla tänkbara utmaningar. CELLINK är listat på Nasdaq Stockholm Main Market under CLNK B. Följ oss och vår resa mot att förändra hälso- och läkemedelsindustrin på www.cellink.com.

About Lonza

At Lonza, we combine technological innovation with world class manufacturing and process excellence. Together, these enable our customers to deliver their discoveries in the healthcare, preservation, and protection sectors.

We are a preferred global partner to the pharmaceutical, biotech and specialty ingredients markets. We work to prevent illness and promote a healthier world by enabling our customers to deliver innovative medicines that help treat or even cure a wide range of diseases. We also offer a broad range of microbial control solutions, which help to create and maintain a healthy environment.

Founded in 1897 in the Swiss Alps, Lonza today operates in 120 sites and offices in more than 35 countries. With approximately 15,500 full-time employees, we are built from high-performing teams and of individual employees who make a meaningful difference to our own business, as well as the communities in which we operate. The company generated sales of CHF 5.9 billion in 2019 with a CORE EBITDA of CHF 1.6 billion. Find out more at www.lonza.com and follow us on Twitter @LonzaGroup or Facebook @LonzaGroupAG.

Prenumerera

Dokument & länkar