CELLINK offentliggör Bokslutskommuniké och rapport för 4:e kvartalet

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 juni 2018 – 31 augusti 2018 samt bokslutskommunikén för räkenskapsåret. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/. I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Bokslutskommuniké 12 månader, 1 september 2017 – 31 augusti 2018

 • Nettoomsättning om 45 337 kSEK (13 159 kSEK) en ökning med 245% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelsens intäkter, inklusive aktiverade arbeten för egen räkning samt lagerförändringar, uppgick till 64 444 kSEK (21 876 kSEK) en ökning med 195% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 2 997 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 4,7% (-2%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 372 kSEK (-887 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 1 068 kSEK (-728 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,15 SEK (-0,12 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 263 kSEK (-1 491 kSEK)

Kvartal 4 (Q4), 1 juni 2018 – 31 augusti 2018

 • Nettoomsättning om 16 465 kSEK (4 711 kSEK) en ökning med 250% mot föregående räkenskapsår
 • Bolagets intäkter, inklusive aktiverade arbeten för egen räkning samt lagerförändringar, uppgick till 23 132 kSEK (8 444 kSEK) en ökning med 174% mot föregående räkenskapsår
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 1 069 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 4,6% (0,3%)
 • Rörelseresultatet uppgick till 402 kSEK (-216 kSEK)
 • Resultat före skatt uppgick till 596 kSEK (43 kSEK)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,07 SEK för kvartalet (0,02 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 085 kSEK (-1 124 kSEK)

Väsentliga händelser under perioden (juni 2018 – augusti 2018)

 • 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University som 3D Bioprintar de första mänskliga hornhinnorna i ett banbrytande genombrott
 • 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK
 • 4 juli publicerade CELLINK forskningsframgångar inom levervävnadsutskrift gjorda med bolagets bläck
 • 16 juli meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansering om 25 MSEK från EU
 • 27 augusti lanserade CELLINK nya Biobläck baserade på lamininer

Händelser efter periodens utgång

 • 4 september publicerade CELLINK tre nya forskningsframgångar gjorda med bolagets produkter
 • 11 september offentliggjorde bolaget att Dr. Mina Bisell tillträder CELLINKS Advisory Board
 • 2 oktober meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansering om cirka 3 MSEK från EU

Händelser under året (september 2017 – augusti 2018)

 • 25 september beviljades CELLINK mönsterskydd för produkten BIO X
 • 27 september kungjorde CELLINK ett samarbetsavtal med Massachusetts Institute of Technology
 • 6 oktober genomfördes en riktad nyemission om 30 MSEK till Handelsbanken Fonder
 • 15 november tillkännagav CELLINK ett utvecklingssamarbete med Takara Bio
 • 27 november meddelade bolaget om beviljad projektfinansiering från EU om cirka 3,5 MSEK
 • 8 januari offentliggjorde bolaget ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH där man tillsammans ska skriva ut mänskliga cancertumörsvävnader
 • 17 januari meddelade bolaget att man etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorium i AstraZenecas BioVentureHub
 • 1 februari tillkännagav CELLINK att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan
 • 8 februari meddelade CELLINK att man lanserar CELLINK X Bioinks
 • 19 mars publicerade CELLINK tillsammans med forskare en artikel om biobläck, artikeln var publicerad i Bioprinting och handlade om biobläcks olika karaktärer
 • 9 april CELLINK vann Red Dot Award för BIO X
 • 13 april lanserade CELLINK sju nya Biobläck, tre nya kits med GelMA samt möjliggör 3D-Bioprinting av mångfasetterade vaskulära nätverk
 • 19 april ingick CELLINK partnerskap med ARMI BioFab USA och UNH Manchester för evenemang om regenerativ tillverkning
 • 23 april utsåg CELLINK Carnegie Investment Bank AB (publ) till finansiell rådgivare
 • 2 maj lanserade CELLINK en ny pedagogisk plattform för bioprinting: CELLINK GO – Framtagen för att Revolutionera utbildningen
 • 3 maj bytte CELLINK Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
 • 4 maj publicerade CELLINK en nyhet om en samarbetspartner som 3D-Bioprintade Humana Hjärtvalvsjukdomsmodeller med Nanoindentationsbaserad biomekanik
 • 11 maj mottog CELLINK en order om 3,5 MSEK från en distributör
 • 1 juni publicerade CELLINK nyheter om kund- och teknikanvändare vid Newcastle University som 3D Bioprintar de första mänskliga hornhinnorna i ett banbrytande genombrott
 • 4 juni genomförde CELLINK en riktad nyemission om 100 259 570 SEK
 • 4 juli publicerade CELLINK forskningsframgångar gjorda med bolagets bläck
 • 16 juli meddelade bolaget att man blivit beviljade projektfinansering om 25 MSEK från EU
 • 27 augusti lanserade CELLINK nya Biobläck baserade på lamininer

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Gatenholm, VD                                        Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                            Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader, med visionen att skriva ut kompletta mänskliga organ i 3D-Bioskrivare. CELLINKs biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB är företagets Certified Adviser, kan nås på tel: +46 8 463 80 00. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North under CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.