CELLINK´s kommersialiserade teknologi visas på omslaget av Science Magazine

Mars 2019 kommersialiserade CELLINK genom samarbetet med Volumetric Lumen X Bioprinting-plattformen. Forskning utförd med Lumen X-teknologiplattformen finns på framsidan av Science Magazine Vol. 364, Issue 6439 och vetenskapliga genombrott åstadkomna med tekniken publiceras i tidningen.

I Science Magazine-publikationen ledd av Dr. Bagrat Grigoryan skapade framgångsrikt med hjälp av Lumen X-teknologin funktionella vaskulära nätverk och visade stor potential att förbättra studien av intervaskulär transport, näringstillförsel, värdorganism implantation med mer.

Cirkulations- och lungsystemet i vertebrater består av sammanlänkade nätverk av kärl som inte korsar varandra, och återskapandet av dessa strukturer har varit en stor utmaning för många bioprinters.

CELLINK samarbetar med Texas-baserad bolaget Volumetric och kommersialiserade tidigare i år Lumen X, en bioprinter som utnyttjar mer än en miljon ljuspunkter för att konstruera mikroskopiska strukturer med snabbhet, pålitlighet och precision. CELLINK, världens första bioinkföretag, världsledande inom bioprinting och biobläck, söker ständigt nya partnerskap för att erbjuda forskare nya möjligheter och innovationer inom området.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, CEO                                                    Gusten Danielsson, CFO
Telefon EU +46 73 267 00 00                                        Telefon EU: +46 70 991 86 04
Telefon US +1 (650) 515 5566                                       Telefon US +1 (857) 332 2138
Email:eg@cellink.com                                                    Email:gd@cellink.com 

Om CELLINK

CELLINKhar skapat en av världens första universella biobläck, idag använt av många av världens mest välrenommerade forskningsinstitutioner. Biobläcket kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om den framtida forskningen är framgångsrik, kan tillslut hela mänskliga organ skrivas i 3D-bioskrivare. CELLINK's universella biobläck visar utmärkta resultat och kan användas i både CELLINK’s egna 3D-skrivare och 3D-skivare utvecklade av andra operatörer. Erik Penser Bank AB, tel: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, är Bolagets Certified Adviser. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet CLNK.

Om oss

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl-renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer.

Prenumerera

Dokument & länkar